Ak�n� - Adventury - Plo�inovky - Puzzle - Logick� - Z�vodn� - Sex - Simul�tory - Sportovn� - Strategie
P�ed a po ��tu mus�te stisknout [Enter]. ��ty jsou :
GLITTERING PRIZES = dostanete 10000 zlata, 5000 d�eva a oleje
MAKE IT SO = zrychlen� stavby
ON SCREEN = kompletn� mapa
HATCHET = z�sk�te d�evo po dvou seknut�ch
NOGLUES = odstran� v�echny magick� pasti
UCLA = jen nap�e "GO BRUINS"
SPYCOB = 5000 oleje
VALDEZ = 5000 oleje (grrr)
FASTDEMO = souboje p�i demech pob�� rychleji
UNITE THE CLANS = v�hra
YOU PITIFUL WORM = prohra
DECK ME OUT = zv��� va�e bojov� schopnosti (i �t�ty a me�e)
NEVER A WINNER = nikdy u� nevyhrajete...
TIGERLILY = aktivuje n�sleduj�c� -
ORC# -> sko�� do p��slu�n�ho sc�n��e pro ORCy (# = 1 - 14)
HUMAN# -> sko�� do p��slu�n�ho sc�n��e pro lidi (# = 1 - 14)
THERE CAN BE ONLY ONE = z�v�r hry
IT IS A GOOD DAY TO DIE = d� v�m neoby�ejnou s�lu
EVERY LITTLE THING SHE DOES = zv��� va�i magii
DAY, NETPROF, TITLE, ALLOWSYNC - n�co aktivuj�...
(Tyto ��ty jsem zkou�el a fungovaly na 100%)

SHOWPATCH = kompletn� mapa
TEXAS = 5000 oleje
ECSTASY = v�t�zstv�
KRYAL CASTLE = 10000 zlata, 5000 d�eva + oleje
(Tyto ��ty jsou asi pro jin� verze)

ZDROJ: www.cheater.cz
Warcraft 2