Ak�n� - Adventury - Plo�inovky - Puzzle - Logick� - Z�vodn� - Sex - Simul�tory - Sportovn� - Strategie
Kdy� chcete nastavit sv�mu protivnikovi (ovl�dan�mu po��ta�em) zbran�, na za��tku mu nastavte (v OPTIONS) ru�n� ovl�d�n� (human), stiskn�te NEW GAME, vyberte zbran� sob� i jemu, za�n�te hru, stiskn�te ESCAPE, zase jd�te do OPTIONS a nastavte mu ovl�d�n� po��ta�em (CPU) a stiskn�te RESUME GAME. A je to.

ZDROJ: www.cheater.cz
Liero