Ak�n� - Adventury - Plo�inovky - Puzzle - Logick� - Z�vodn� - Sex - Simul�tory - Sportovn� - Strategie
Hex editujte soubor prehisto.exe a hledejte 9A 98 0A a to zm��te na 9A 98 FF. T�m dos�hnete neomezen� energie. Pro zv�t�en� �asov�ho limitu stiskn�te [1], [2], [3], [4].
br> Pus�te hru v setup.exe, zm��kn�te 123456 a jste nesmrteln� !

Kombinace 123456 norm�ln� ve h�e nefunguje, pro aktivov�n� pot�ebujete miniaturn� progr�mek cheat.com, kter�m hru mus�te spustit.

ZDROJ: www.cheater.cz
Prehistorik