Ak�n� - Adventury - Plo�inovky - Puzzle - Logick� - Z�vodn� - Sex - Simul�tory - Sportovn� - Strategie
��ty:
Hru spus�te s parametrem:
-next [pro verzi 1.0]
-goobers [pro verzi 1.1+]

Aktivujte cheat:
[Ctrl]+[Tab]+[Enter] [pro verze 1.0]
[Alt]+[Shift]+[Backspace] [verze 1.1+]

N�sleduj�c� p�smena kombinujte v�dy s kl�vesou [Tab]:
[B] - zm�n� barvu okraje
[C] - po�et dve��, actor�, j�dla atd
[E] - skon�� level a za�ne dal��
[F] - zobraz� koordin�ty
[G] - absolutn� nesmrtelnost on/off
[H] - sebe�der
[I] - p�id� p�r v�c� a zbran�
[M] - v��et pou�it� pam�ti
[N] - ch�ze skrz ze� [pouze verze 1.0]
[O] - mapa [verze 1.0]
[P] - pauza
[Q] - rychl� odchod do DOSu
[S] - zpomalen� pohybu
[T] - zobraz� do t� doby pou�it� grafick� bloky
[V] - p�id� VBLs [verze 1.1+]
[W] - v�b�r levelu pro skok
[X] - p�id� extra stuff

ZDROJ: www.cheater.cz
Wolfenstein 3D