Akční - Adventury - Plošinovky - Puzzle - Logické - Závodní - Sex - Simulátory - Sportovní - Strategie
Část 1. - Largo Embargo

Začínáš na mostě . Jdi doprava . Vyběhne proti tobě Largo Embargo a vrátí tě zpět. Po dialogu se vrať na začátek mostu a seber lopatu . Jdi doprava do mapy ostrova. Jdi k močálu (SWAMP). Použij (USE) rakev jako loďku a plav doprava až do lebky . V místnosti seber provázek (STRING) ze stolu a podívej se (víckrát) do džbánu (JAR) , až najdeš ASHES-TO-LIVE . Pokus se ho vzít a pak budeš moci projít doprava do druhé části místnosti. Promluv si s Mrs. Mojo Woodoo o ASHES -TO-LIVE a o tom, jak se vyrábějí woodoo figurky (DOLL). Dostaneš od ní recept s ingrediencemi - vlasy , kus oděvu, tělní tekutinu, kosti . Vrať se do přední místnosti, použij rakev a jdi zpět do mapy a na hřbitov (CEMETERY). Jdi k hro- bům (GRAVES) vzadu na kopci . První v řadě je hrob Largova dědečka - použij na něj lopatu a najdeš kosti.Vrať se do mapy a jdi na pláž. Tam seber klacek, jdi do mapy a do města (WOODTICK).Jdi ke kartografovi Wallymu (druhý dům od mostu) a dej se s ním do řeči. Počkej, až odloží monokl a seber ho. Vezmi list papíru z hromady v popředí a jdi ven.

Jdi dolů k lodi , na které je bar Bloody Lip (vchází se tam poklopem uprostřed lodi - HATCH). Ty si ale všimni tří osvětlených oken na přídi lodi . Prvním z nich se dostaneš do kuchyně.Seber nůž na stole a oknem opusť loď. Jdi na loď úplně doleva , kde najdeš za pultem "recepčního" a na zemi malého aligátorka (Pegbiter). Přeřízni mu nožem provaz a ten malý bastard uteče pryč -a recepční odkulhá za ním . Prozkoumej Pegbiterovu misku a najdeš kousky sýra. Jdi nahoru po schodech do Largova pokoje a ze stolu mu seber paruku.Largo přijde a vyhodí tě ven. Jdi z lodi ven a doprava k lodi se třemi námořníky.

Vezmi kýbl, který visí pod nimi. Jeden z nich ti sice bude bránit,ale po krát- kém rozhovoru si ho budeš moct vzít . S námořníky mluv tak dlouho , až od nich dostaneš minci . Otevři bednu , použij na ní klacek, na klacek přivaž provázek a do bedny dej kousky sýra.Jdi ven z obrazovky a hned se vrať. Krysa bude žrát sýr, zatáhni za provázek (USE), otevři bednu a vezmi si krysu.

Nyní jdi dolů do baru Bloody Lip . Promluv s barmanem, dokud nepřijde Largo na panáka. Potom plivne na stěnu.Až odejde, použij papír na slinu na zdi. Jdi ven a oknem do kuchyně a dej krysu do hrnce s polévkou (VISCIOSUES).Vrať se k bar- manovi a pohovoř s ním o polévce . Odejde , aby ti ji přinesl . Vyhodí kuchaře a nabídne ti jeho místo. Vezmi to a dostaneš týdenní výplatu předem. Místo va- ření ovšem opusť kuchyni oknem.

Jdi do mapy a do močálu a naber do kýblu bahno . Vrať se do města a do Largova pokoje. Použij kýbl s bahnem na dveře a ukryj se za zástěnu vlevo. Až si půjde Largo dát vyčistit šaty, sleduj ho (k lodi se třemi piráty) a vyslechni rozho- vor. Vrať se do Largova pokoje,zavři dveře a najdeš na nich lístek z čistírny. Seber ho, odevzdej v čistírně a dostaneš Largovy šaty (nediv se, když to bude i velmi zvláštní kus oděvu !).Jdi ven z města, do močálu a k Mrs. Mojo Woodoo. Odevzdej jí všechny čtyři ingredience (paruku, oděv, slinu a kosti) a dostaneš Woodoo panenku Larga Embarga a nějaké špendlíky. Vrať se do města a jdi rovnou do Largova pokoje. Použij špendlíky na woodoo panenku a podívej se na animaci. Jdi do mapy a na poloostrov (PENINSULA).Jdi do lodi a promluv s kapitánem Dre- adem. Dej mu Wallyho monokl a potvrď, že máš dost peněz na pronájem lodi.

Část 2. - Čtyři díly mapy

Na palubě seber pytlík od papouščího krmení a jdi do dveří.Promluv s kapitánem Dreadem a on ti řekne, kam můžeš jet. Vyber si na mapě ostrov PHATT.Po animaci se octneš ve vězení.Odkryj matraci (PICK UP MATTRESS) a seber kus dřeva. Podí- vej se na kodtru v rohu a použij dřevo na holenní kost . Kost použij na psa a získáš tak klíč od cely. Odemkni si a podívej se na polici. Seber tam dvě o- bálky . V obálce MANILA ENVELOPE najdeš svůj inventář (volbou OPEN) a v obálce GORILLA ENVELOPE najdeš banán a flašinet . Jdi ven z vězení a dej se doprava. Jdi k rybáři na molu a promluv si s ním.Vytahuj se, že jsi nejlepší rybář (Mr. Fisherman) , potom jdi doleva do knihovny. Podívej se vlevo na stolku na model majáku . Otevři ho a seber z něj čočku (LENS) . Promluv s knihovnicí a nech si vyplnit legitimaci,aby sis mohl půjčovat knihy (TEMPORARY CARD). Vlevo v kata- logu si vyber 3 knihy.Pod "A" knihu pod heslem "Ashes", pod "D" knihu pod hes- lem "Disaster" o potopených lodích a jakoukoliv třetí knihu (3 knihy = limit). Při výběru knihy použij volbu :"Hmm, I better remember this book". Jdi ke kni- hovnici, aby ti vybrané knihy půjčila. Nyní se vrať k vězení a pokračuj doleva po dlouhé cestě, až dojdeš na mapu ostrova PHATT. Jdi do místa označeného jako MANSION . Vejdi do dveří a jdi nahoru po schodech . Zastaví tě strážný. Namluv mu, že si tě spletl s tvým bratrancem (my coussin Guybrush) a potom, že hoří v kuchyni (fire in the kitchen) . On odejde a ty můžeš jít nahoru . Použij třetí knihu na kihu, kterou má spící guvernér na břiše.Po krátké animaci je Guybrush vymění.Jdi ven, do mapy a zpět do města (Wharf).Jdi do ulice s knihovnou a jdi do první ulice vlevo (ALLEY).Podívej se na hru a potom sleduj hráče až do dru- hé uličky. Ukryt za bednami sleduj, co se bude dít. Pak jdi ke dveřím a použij volbu OPEN na okénko (SLOT) ve dveřích.Třikrát po sobě správně odpověz na hes- lo a dozvíš se číslo, které vyhraje . (Systém odpovědí je dost jednoduchý, ale když se ti ho nepovede odhalit , podívej se na konec tohoto návodu) Vrať se do první uličky k ruletě , vsaď číslo a vyhraješ . Jdi znovu do druhé uličky pro číslo a zpět . Postupně takto vyhraj pozvánku na párty (invitation), peníze a poukázku na prázdniny. Jdi doprava na Dredovu loď a jeď na ostrov BOOTY.

Na ostrově 'BOOTY' jdi nejdřív do obchodu vlevo (antikvariát) a nakup všechno, co půjde - lodní roh, leták o papouškovi, ptačí pero, kola, pirátské klobouky, Elvisovu desku , pilu . Použij prázdný sáček od papouščího krmení na hák , kde visel leták . Potom ještě kup papouškovo zrcadlo a jdi si promluvit s prodava- čem o mapě, kterou má na stole . žekne ti, co za ní chce. Jdi ven a přes ulici do obchodu s kostýmy.Obchodníkovi ukaž pozvánku na párty a on ti dá kostým.Moc se nediv, sbal ho,jdi ven a pořád doprava, tak dlouho, dokud nepřijdeš do mapy ostrova. Pak jdi do "mansion". Strážnému , který má masku ducha kapitána Le- Chucqa ukaž pozvánku a on tě - po převlečení do kostýmu pustí dál.Až přijdeš k sídlu, obejdi ho k zadním dveřím. Strč (PUSH) do popelnice.Až ti přijde kuchař vynadat, uteč kolem domu , on poběží za tebou . Oběhni celý dům kolem dokola a otevřenými dveřmi vejdi do kuchyně . Z hrnce na stole vezmi jednu rybu a jdi ven.Ignoruj kuchaře a on zaleze do kuchyně.Obejdi dům a vstup hlavními dveřmi. Na obraze vpravo seber kus mapy a jdi ven. Zahradník se psem tě chytí a dove- dou ke guvernérce. Mluv s ní tak dlouho, až vezme mapu a hodí ji z okna. (pou- žij větu se slovem "bufoon") . Jdi ven a zkus mapu sebrat . Až uletí přes celý ostrov, jdi zpět do guvernérčina pokoje a seber ze zdi veslo. Jdi ven, promluv na psa,seber ho a odejdi od domu vpravo do mapy ostrova. Jdi rovnou na Dredovu loď a vrať se na ostrov PHATT.

Jdi na molo k rybářovi a dej mu rybu. Uzná, že prohrál a dá ti tvou výhru (ry- bářský prut...). Vrať se na loď a na ostrov BOOTY.

Jdi kolem antikvariátu doleva a dojdeš na mapu ostrova . Jdi na útes (CLIFF) a podívej se dolů.Uvidíš mapu, přichycenou na výstupku. Použij rybářský prut. Až ji budeš vytahovat nahoru,přiletí blbej pták,sebere ji a odnese na velký strom uprostřed ostrova . Jdi do mapy a k velkému stromu (BIG TREE) . Je na něm řada otvorů. Do druhého otvoru odspoda použij veslo a zkus jít nahoru. Až se probe- reš, seber zlomené veslo, jdi na Dredovu loď a jeď na ostrov SCAB.

Jdi nejdřív do prvního domu za mostem - truhlář . Dej mu zlomené veslo a on ti ho opraví. Pak jdi k Wallymu kartografovi a dej mu čočku z modelu majáku. Pou- žije jí jako monokl a ty můžeš jít ven. Jdi do baru a požádej barmana o něco k pití.Vezmi si postupně všechny tři nápoje a barman ti přidá zdarma směšné brč- ko. Použij banán na metronom na piánu a potom seber opici Joja. Jdi ven z baru a jdi doleva nahoru ke třem pirátům . Použij pilu a prvnímu pirátovi zprava u- řízni dřevěnou nohu.Odejdi z obrazovky - pirát se probudí a začne volat dokto- ra. Jdi doprava k truhláři.Není doma, protože šel spravit pirátovi nohu. Vezmi kladivo ze zdi a hřebíky pod ponkem. Jdi doprava do mapy ostrova a na Dredovu loď a jeď na ostrov BOOTY.

Jdi doprava do Stanova obchodu.Začni se zajímat o rakve (COFFIN).Stan ti jednu předvede a dokonce vleze dovnitř. Rychle zaklapni víko (CLOSE COFFIN) a použij na rakev hřebíky . Pak jdi za pult a ze zdi seber klíč (CRYPT KEY) . Jdi ven a doprava , na soutěž v plivání. Zatrub na lodní roh a až pirát odběhne , rychle přestav praporky (PICK THE FLAG). Až se vrátí, promluv si s ním a udej nějaké jméno . Použij žlutý nápoj na modrý a z výsledného zeleného nápoje trochu upij brčkem . Postav se na stratovní čáru a připrav se. Všimni si posledního diváka napravo . Až mu začne vlát šál, uvázaný kolem pasu, znamená to, že fouká vítr. Rychle plivni a vyhraješ.Získáš cenu a můžeš odejít doleva do antikvariátu. Po krátkém rozhovoru prodej cenu antikváři za 6 000,-. Jdi ven a doprava ke kapi- tánce Kate. Podívej se do knihy o vracích na souřadnice vraku Mad Monkey,který chceš nalézt . Zapiš si je. Promluv s Kate a pronajmi si od ní loď. Na mapě ji ukaž místo (podle zapsaných souřadnic), kam chceš dojet.Na lodi,na dotaz Kate, řekni, že se chceš podívat dolů na vrak (Dive down into the sea). Na dně vezmi hlavu opice z přídě potopené lodi, přejdi doleva a zatahej (POOL) za provaz od kotvy. Kate tě vytáhne a dopraví zpět na ostrov BOOTY.Ještě s ní promluv, abys od ní dostal vizitku, a potom jdi do antikvariátu a vyměň opičí hlavu za první část mapy. Jdi ven,do mapy ostrova a k velkému stromu (BIG TREE). Použij opra- vené veslo na otvor ve stromě.Vystup na něj, seber příčku za sebou a použij na díru před sebou.. Až budeš nahoře, jdi nejprve do horního domečku s dalekohle- dem. Seber dalekohled a sestup do spodního domečku. Jak v hromadě papírů najít tu správnou mapu ? Použij na to psa. Až ti podá mapu, uteče domů, a ty se vrať na Dredovu loď a jeď na ostrov SCAB.

Na ostrově SCAB se vydej na hřbitov . Vpravo uvidíš dvě hrobky a jednu kryptu. Jdi ke kryptě , použij klíč a vejdi dovnitř . Nyní se podívej do knihy Famous Pirate Quotations, přečti si nápisy na rakvích (LOOK AT), a jednu z nich se ti podaří otevřít. Seber popel (ASHES) z rakve a jdi pryč . Přes mapu ostrova jdi do močálu.Dojeď za Mrs. Mojo Woodoo, dej jí popel a knihu receptů woodoo a ona ti dá Ash-2-Life.Vrať se opět na hřbitov. Jdi do krypty a podívej se (LOOK) do otevřené rakve. Použij Ash-2-Life na popel na dně rakve.Mrtvý kuchař na chvíli obživne. žekni mu , že je mrtev , že byl zavražděn . žekne ti, že nemá v hrobě klid, protože ho zabili dřív, než mohl vypnout plyn. Mluv s ním tak dlouhu, až ti dá klíč. Jdi ven, do mapy a na pláž (BEACH) na druhé straně ostrova. Jdi do domu (použij klíč od mrtvého kuchaře) a uvnitř (USE KNOB) vypni plyn, aby oheň přestal hořet. Jdi ven, vrať se na hřbitov k mrtvému kuchaři, znovu na něj po- užij Ash-2-Life , řekni mu , že jsi všechno vyřídil a on ti dá třetí kus mapy. Vrať se na loď a jeď na ostrov PHATT.

Na ostrově PHATT použij obrázek Kate na vyhlášku na zdi (Wanted Guybrush Thr.) a odejdi na loď.Přijde Kate a strážný ji odvede do vězení. Jdi za ní, z police seber obálku s jejími věcmi a otevři ji. Máš láhev se zbytkem grogu. Jdi ven a doprava kolem knihovny , pořád dál, až dojdeš do mapy ostropva. Jdi k vodopádu (WATERFALL). Vyjdi nahoru na kopec, na pumpu použij opici a tak zastavíš vodo- pád.Odkryje se tak jeskyně u paty vodopádu. Vstup do ní a projdi tunelem až na malý ostrůvek. Vyjdi po cestě k domečku (COTTAGE), otevři dveře a jdi dovnitř. Začni s mužem soutěžit v pití . Až přinese tvůj nápoj a odejde pro svůj, seber pití ze stolu (PICK UP MUG) , vylej ho ke stromu u zdi (USE) a nalej do hrnku grog z láhve od KATE (opět volbou USE) . Musíš to stihnout , než se muž vrátí. Až muž ztuhne , použij zrcadlo na zrcadlo na zdi a jdi do pravého dolního rohu místnosti.Otevři okno (OPEN) vedle dveří a jdi dveřmi ven. Podívej se na nápis na soše , použij na ní dalekohled a dobře si zapamatuj na kterou cihlu paprsek světla ukázal. Seber dalekohled, vejdi do domečku, jdi doleva ke zdi a stiskni (PULL) správnou cihlu . Propadneš se do podzemí , kde můžeš sebrat poslední, čtvrtý díl mapy od kostlivce ve vaně. Tunelem projdi na pláž, po cestě do mapy ostrova, klikni na Dredovu loď, a jeď na ostrov SCAB.

Jdi k Wallymu kartografovi a dej mu části mapy , aby ji opravil . Pošle tě pro nápoj lásky k Mojo Woodoo. Dojdi tam - přes močál - řekni jí, že tě posílá Wa- lly a dostaneš tašku a instrukce k použití nápoje . Podívej se do tašky (LOOK AT) a vrať se do města k Wallymu. Přečti si vzkaz na stole, že ho unesl LeCuck a vrať se do močálu. Prohlédni si bednu (CRAT). Otevři ji, vlez do ní (USE)...

Část 3. - LeChuckova Pevnost

Jdi doprava, potom po schodech nahoru, do dveří a stále doprava, až přijdeš do vězení.Podívej se do spodní cely (LOOK AT) a najdeš tam Wallyho.Promluv s ním, řekne ti, kde najdeš klíč od vězení. Vrať se po schodech do místnosti se třemi výklenky s kostmi. Podívej se na papír , který jsi použil na Largovu slinu. Je na něm píseň . Každá ze čtyř slok popisuje , jak mají kosti na sebe navazovat. ( HEAD = hlava, LEG = noha, ARM = ruka, HIP = kyčel, RIB = žebra ) . Přečti si první sloku a stiskni (PUSH) ty kosti , jejichž sestava odpovídá první sloce. Projdi průchodem . Stejným způsobem potom postupně použij další tři sloky. Až projdeš čtvrtým průchodem,octneš se (pokud jsi postupoval správně) v místnosti s nedobytně vyhlížejícími dveřmi s mnoha zámky . Jednoduše je otevři (OPEN) a vstup dovnitř.Vlevo na zdi uvidíš klíč od vězení. Seber ho a LeChuck tě chytí. Až se stebou bude bavit ve vězení, dávej mu nesmyslné otázky , přestane ho to bavit a odejde. Nyní pužij brčko (CRAZY STRAW) na zelený nápoj, abys mohl pli- vat. Vpravo na zdi je štít (SHIELD) . Musíš zasáhnout jeho horní roh , aby se slina odrazila a nakonec zhasnula svíčku . Octnete se s Wallym ve tmě . Až se objeví inventář, použij sirky (MATCHES), abys zjistil, kde vlastně jsi...

Část 4. - Dinky Island

Jdi doprava , kde pod přístřeškem najdeš Hermana Toothrota . Až se tě zeptá na barvu stromu , vystřídej postupně všechny možné i nemožné barvy , které se ti budou nabízet, až se nakonec nabídne odpověď:"ALL COLOURS". Ta je správná. Jdi doprava a podívej se na destilační přístroj (STILL). Na zemi u něho najdeš s- klenku na Martini a kramli (CROWBAR). Obě věci seber. Podívej se ještě dál do- leva. Najdeš tam láhev, zpola vyplavenou mořem na břeh. Rozbij ji o skálu (USE BOTTLE ON ROCK) . Nyní se vrať a prozkoumej sud pod papouškem. Až ho otevřeš, najdeš v něm sušenku,kterou dej papouškovi. On ti za to poskytne jistou infor- maci . Naber do sklenky mořskou vodu (USE MARTINI GLASS ON OCEAN) a pak ji po- užij na destilační přístroj , abys získal čistou vodu bez soli . Jdi doleva po pláži, až najdeš vstup do džungle a jdi tam. Na první křižovatce jdi doleva až dojdeš ke stromu, na kterém visí pytel. Použij na něj rozbitou láhev a vypadne krabice se sušenkami.Seber ji a vrať se na křižovatku.Nyní jdi nahoru a dojdeš k bedně s provazem . Seber provaz a použij kramli (CROWBAR) na otevření bedny. Uvnitř najdeš dynamit - sebrat. Nyní jdi doprava na východ přes dvě obrazovky, až dojdeš k dinosaurovi.Přiletí papoušek a sedne si na dinosaura.Použij sklen- ku s vodou na krabici se sušenkami a získáš dvě sušenky . Jednu dej papouškovi a on ti poradí kudy dál.Jdi na sever opět přes dvě obrazovky k hromadě kamení. Opět přiletí papoušek, dej mu poslední sušenku a on ti poradí, abys šel na do- prava na východ k velkému X. Až tam dojdeš, přijde Toothrot a řekne ti, že jsi mohl použít jeho zkratku . Vezme tě do své chýše na pobřeží a ty potom odejdi doprava, abys použil jeho zkratky :-)). U velkého X použij lopatu na X, potom použij sirky na dynamit a dynamit na vykopanou jámu. Po krátké animaci použij provaz na kramli a obojí na větev nahoře na okraji díry (USE ROPE&CROWBAR WITH TWISTED RODS). Až se větev uvolní, spadneš dolů do tmy.

Najdi vypínač a rozsviť (USE LIGHT SWITCH) . Zjistíš, že stojíš přímo před Le- Chuckem. Až si s ním promluvíš a až tě trochu pomučánkuje, budeš znovu v míst- nosti s rozbitou truhlou. V troskách najdeš lístek,seber ho a jdi pořád dopra- va až nakonec tunelu a pak do dveří a přijdeš na ošetřovnu s kostlivci.(LeCuck tě bude co chvíli otravovat a pomocí woodoo panenky přečarovávat z místnosti do místnosti, ale nenech se tím zmást) . Prohlédni si kostlivce a vezmi lebku otce.Jdi doprava a z odpadkového koše vyndej gumové rukavice (SURGICAL GLOVES) a ze šuplíku injekční stříkačku (MEDICAL DRAWER).Vrať se na chodbu, jdi o jed- nu místnost doleva a vstup do dveří . Je to skladiště . Otevři bedny na zemi a najdi a seber postupně : balónek, woodoo panenku a láhev piva. Jdi ven, opět o jednu místnost doleva a do dalších dveří.Použij obě rukavice a balónek na bom- bu s plynem a jdi k rozbitému automatu na grog. Stiskni vraceč mincí (USE COIN RETURN) a vypadne mnce. Přijde LeChuck , aby ji sebral. Až se sehne, škubni za jeho spodky (PULL UNDERWEAR) a vezmi mu je . Vrať se do této místnosti , znova stiskni vraceč mincí a až LeChuck přijde , použij na něj kapesníček od Stana (USE HANKIE WITH LECHUCK). Běž k výtahu, stiskni tlačítko a vstup do výtahu.Až se objeví LeChuck,stiskni páku (USE LEVER) a zavírající se dveře uskřípnou Le- Chuckovy vousy. Seber je, otevři dveře a vyjdi ven. Nyní v klidu udělej násle- dující: do tašky od Mrs.Mojo Woodoo (JUJU BAG) dej postupně (pomocí volby USE) woodoo panenku, lebku, LeChuckovy vousy a spodky a posmrkaný kapesníček. Takto vyrobíš LeChuckovu woodoo panenku podle receptu Mrs. Mojo Woodoo.

Vrať se do výtahu , stiskni páku a sjeď zase dolů a vyhledej LeChucka . Rychle použij woodoo panenku s injekční stříkačkou. Až LeChuck odejde,jdi za ním a až ho najdeš , budeš s ním mluvit . Vyber větu : "I wonder what would happen if I tore the leg off this doll." Utrhneš panence nohu a s LeChuckem je konec. Po- žádá tě, abys mu sejmul masku. Bez obav to udělej ( "Oh, all right, I'm coming over").S překvapením zjistíš, že je to tvůj bratr. Pak už odpovídej, co chceš, ke "šťastnému konci" se dobereš tak jako tak. Je sice bez velkých animací, ale zato opravdu překvapivý !!

KONÉÉÉC

>> Heslo pro získání čísla na ostrově PHATT: pamatuj si, kolik prstů jsi viděl nejdříve, a toto číslo odpověz. Př. "Když dva prsty je pět, kolik je čtyři prsty ?". Odpověď je : "dva".

ZDROJ: www.cheater.cz