Hlavn� Menu
 Old Cans
 R�zn�
 F�rum
 
 Ak�n�
 Adventury
 Plo�inovky
 Puzzle
 Logick�
 Z�vodn�
 RPG
 Sex
 Simulatory
 Sportovn�
 Strategie
Hledej...
Shop
 World of Warcraft
 Settlers 5
 The Matrix Online
 Guild Wars
 Brothers In Arms
 Driv3r
Reklama

Z�kladnu napadly pred�to�i a vy jste byl posl�n zjistit, co se stalo. S jednou pistol� v ruce m�te m�sto prozkoumat a vy�istit. Pokud si zahrajete Alien Trilogy zjist�te, �e se moc neodli�uje od Aliens vs. Predators. Snad jen grafikou a v�bavou voj�ka. Ve h�e m��ete pou��vat mimo pistole i jin� zbran� jako kulomet, brokovnice a dal��. Auto�i si moc s grafikou nevyhr�li a to se, bohu�el, podepsalo na samotn� h�e. Ovl�d�n� nen� �patn�, ale p�i v�t��m po�tu nep��tel zjist�te, �e je nemo�n�, v�echny stihnout pozab�jet. N�kter� p��znivce mus�m zklamat. Pokud se t��te, �e budete hr�t za pred�tora, tato mo�nost tu chyb�.

Autor: 
Alien Trilogy
V�robce: Probe Entertainment 
Vyrobeno: 1996 
Syst�m: 486 
Velikost: 17,1mb 
Hodnocen�: 98% 
Stahuj: Zde 
Extra Bonus
K�dy: Zde 
N�vod:  
Manu�l:  
Informace

IP: 209.237.238.224
Online: 2
Top 10
 Warcraft 2
 Duke Nuke 3D
 Jazz Jackrabbit 2
 Death Rally
 Theme Hospital
 Destruction Derby 2
 Transport Tycoon D.W.
 Civilization 2
 Interactive Girl
 Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
169(26%)
�asto
190(30%)
Z��dka
181(28%)
V�bec ne
96(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard