Hlavn� Menu
 Old Cans
 R�zn�
 F�rum
 
 Ak�n�
 Adventury
 Plo�inovky
 Puzzle
 Logick�
 Z�vodn�
 RPG
 Sex
 Simulatory
 Sportovn�
 Strategie
Hledej...
Shop
 World of Warcraft
 Settlers 5
 The Matrix Online
 Guild Wars
 Brothers In Arms
 Driv3r
Reklama

Dal�� vy�inut� v�dec kter� se rozhodl ovl�dnout zemi. Moc se to ale nepovedlo a m�sto ovl�dnut� jde sp� o vyhlazen� lidstva. P��b�ch za��n� sest�elem nezn�m�ho pilota nad m�stem. Po nehod� pilot zjist�, �e ve m�st� jsou sam� mrtvoly a mimozem�tan�. Nezb�v� nic jin�ho, ne� lidstvo zachr�nit od sk�zy a ��len�ho v�dce. P��b�h sice nen� z nejoriginaln�j��ch, ale co auto�i ubrali na p��b�hu p�idali na hratelnosti a grafice. Bio Menace pat�� k t�m propracovan�js�m hr�m, kter� byly v roce 1993 vydan�. Nejedn� se v�ak jen o grafiku, kter� vynik� hlavn� dobrou animac�, ale jde sp� o hratelnost. Ano, hratelnost, to je ten nejd�le�it�j�� bod pro celou hru. Jestli�e si zvyknete na rozlo�en� kl�ves, kde m�sto st�elby sk��ete a naopak, m�te nap�l vyhr�no. Firma Apogee se za sv�j v�tvor ur�it� styd�t nemus�.

Autor: 
Bio Menace: Dr. Mangles Lab
V�robce: Apogee 
Vyrobeno: 1993 
Syst�m: 486 
Velikost: 625kB 
Hodnocen�: 97% 
Stahuj: Zde 
Extra Bonus
K�dy:  
N�vod:  
Manu�l:  
Informace

IP: 209.237.238.224
Online: 1
Top 10
 Warcraft 2
 Duke Nuke 3D
 Jazz Jackrabbit 2
 Death Rally
 Theme Hospital
 Destruction Derby 2
 Transport Tycoon D.W.
 Civilization 2
 Interactive Girl
 Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
169(26%)
�asto
190(30%)
Z��dka
181(28%)
V�bec ne
96(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard