Hlavn� Menu
 Old Cans
 R�zn�
 F�rum
 
 Ak�n�
 Adventury
 Plo�inovky
 Puzzle
 Logick�
 Z�vodn�
 RPG
 Sex
 Simulatory
 Sportovn�
 Strategie
Hledej...
Shop
 World of Warcraft
 Settlers 5
 The Matrix Online
 Guild Wars
 Brothers In Arms
 Driv3r
Reklama

Kdy� �lov�k pro��v� sny, nem��e je nijak ovlivnit, ale jeden mal� kluk od Apogee to um�. Zaj�m� v�s kdo? �t�te pozorn� d�l. Desetilet� kluk jm�nem Johny Dash m� no�n� m�ry, ve kter�ch bojuje se stra�idly jako je t�eba chod�c� u��znut� ruka nebo na�tvan� �arodejnice z bazukou na z�dech. Jde jen o p�e�it� a zachr�n�n� co nejv�ce zv��at jako ko�ky nebo psi. Hratelnost, jak u� b�v� u Apogee zvykem, je dobr�. Ve h�e si m��ete vybrat ze t�� ��sti a zvolit si obt�nost. Jako zbra� m� Johny prak se kter�m st��l� kam�nky nebo nav�d�n� st�ely a m��e dokonce chodit po �tyrech. U t�to ak�n� hry s n�dechem hororu se ur�ite nudit nebudete.

Autor: 
Monster Bash
V�robce: Apogee 
Vyrobeno: 1993 
Syst�m: 486 
Velikost: 1,30mb 
Hodnocen�: 96% 
Stahuj: Zde 
Extra Bonus
K�dy:  
N�vod:  
Manu�l:  
Informace

IP: 209.237.238.224
Online: 6
Top 10
 Warcraft 2
 Duke Nuke 3D
 Jazz Jackrabbit 2
 Death Rally
 Theme Hospital
 Destruction Derby 2
 Transport Tycoon D.W.
 Civilization 2
 Interactive Girl
 Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
199(27%)
�asto
225(30%)
Z��dka
210(28%)
V�bec ne
111(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard
INVIA.CZ