Hlavn� Menu
Old Cans
R�zn�
F�rum
Ak�n�
Adventury
Plo�inovky
Puzzle
Logick�
Z�vodn�
RPG
Sex
Simulatory
Sportovn�
Strategie
Hledej...
Shop
World of Warcraft
Settlers 5
The Matrix Online
Guild Wars
Brothers In Arms
Driv3r
Reklama

Neboj�m se ��ci, �e tato hra sesadila z tr�nu Mortal Combat, a� �ije nov� kr�l. V���m tomu, �e se najde hodn� odp�rc�, pro kter� je Mortal Kombat ta nejlep�� bojovka, ale o tom m��eme pouze polemizovat a nikdo s t�m nic nenad�l�. M�li byste za��nat pouze s jednou postavou, ale jeliko� tuto verzi hr�lo p�edt�m hodn� lid�, m�te na v�b�r z pln�ho po�tu dvan�cti bojovn�k�. V�echny bojov� lokace maj� minim�ln� dv� kola, z �eho� m��ete ka�d� kolo libovoln� opakovat. Ka�d� bojovn�k ma ur�it� styl, takov� kr�l�k je rychl� a hbit�, zat�mco pantha je pomal�, ale zato vyu��v� kouzlen�, a kdy� je od v�s daleko pos�la na v�s n�co jako blesky. Za��n�te na pl��, ze kter� se m�te probojovat p�es r�zn� lokace a� do hradu, kde na v�s �ek� to nejv�tsi zv��e (��len� ko�ka od Kubi�ov�). Cel� hra p�sob� graficky velmi p��jemn� a neot�ele, a styl boj� se neopakuje jako u jin�ch her.

Autor:
Brutal: Paws of Fury
V�robce: Gametek Inc.�
Vyrobeno: 1995�
Syst�m: 486�
Velikost: 2,70mb�
Hodnocen�: 97%�
Stahuj: Zde�
Extra Bonus
K�dy: Zde�
N�vod:
Manu�l:
Informace

IP: 209.237.238.224
Online:�6
Top 10
�Warcraft 2
�Duke Nuke 3D
�Jazz Jackrabbit 2
�Death Rally
�Theme Hospital
�Destruction Derby 2
�Transport Tycoon D.W.
�Civilization 2
�Interactive Girl
�Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
199(27%)
�asto
225(30%)
Z��dka
210(28%)
V�bec ne
111(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard
INVIA.CZ