Hlavn� Menu
Old Cans
R�zn�
F�rum
Ak�n�
Adventury
Plo�inovky
Puzzle
Logick�
Z�vodn�
RPG
Sex
Simulatory
Sportovn�
Strategie
Hledej...
Shop
World of Warcraft
Settlers 5
The Matrix Online
Guild Wars
Brothers In Arms
Driv3r
Reklama

Naj�t v dosov�m obdob� n�jak� slu�n� kule�n�k bylo nemo�n�, ne tak naj�t n�co, co by vybo�ovalo z �ady pr�m�rn�ch her. Ze za��tku by se n�komu mohlo zd�t, �e jde o oby�ejn� kule�n�k, kter� bude m�t dohran� b�hem jednoho dopoledne, ale pravda je jin�. Abyste se dostali do zd�rn�ho konce, mus�te hr�t proti 32 protihr���m, zastoupen�m va��m po��ta�em. Schopnosti po��ta�e jsou nevypo�itateln�, m� n�kdy takov� �t�st�, �e dok�e vyhr�t b�hem p�r sekund a ned� v�m ani jednu �anci. M��ete si zkusit dev�t r�zn�ch kule�n�kov�ch her, jak sami, tak proti po��ta�i. Tato hra m� pouze jednu vadu na kr�se a tou je pohled na kule�n�kov� st�l shora.

Autor:
Arcade Pool
V�robce: Team17�
Vyrobeno: 1995�
Syst�m: 486�
Velikost: 900kB�
Hodnocen�: 96%�
Stahuj: Zde�
Extra Bonus
K�dy:
N�vod:
Manu�l:
Informace

IP: 209.237.238.224
Online:�8
Top 10
�Warcraft 2
�Duke Nuke 3D
�Jazz Jackrabbit 2
�Death Rally
�Theme Hospital
�Destruction Derby 2
�Transport Tycoon D.W.
�Civilization 2
�Interactive Girl
�Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
199(27%)
�asto
225(30%)
Z��dka
210(28%)
V�bec ne
111(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard
INVIA.CZ