Hlavn� Menu
 Old Cans
 R�zn�
 F�rum
 
 Ak�n�
 Adventury
 Plo�inovky
 Puzzle
 Logick�
 Z�vodn�
 RPG
 Sex
 Simulatory
 Sportovn�
 Strategie
Hledej...
Shop
 World of Warcraft
 Settlers 5
 The Matrix Online
 Guild Wars
 Brothers In Arms
 Driv3r
Reklama

Larry zm�nil styl �ivota a m�sto ka�dodenn�ch pr�zdnin si zvolil n� moc dob�e placenou pr�ci v jedn� porno firm�, kde d�l� pod�adnou sekret��ku. Firma m� nemal� finan�n� probl�my, kter� chce vy�e�it t�m, �e po�le Larryho naj�t t�i p�ekr�sn� d�my pro nat��en� filmu. Ve firm� si vezmete videokazety, zlatou kartu a zavol�te si taxi na leti�t�, kde teprve za�ne v� p��b�h, a �e nebude nudn�. Jako u v�ech d�lu Larryho, ani tady se auto�i nemus� styd�t za p��b�h, kter� je jen m�rn� p�ita�en� za vlasy. Jedin� s ��m se auto�i nevyt�hli je hratelnost. Ta z�stala stejn� nep�ehledn� jako u v�ech p�ede�l�ch d�l�. Pokud n�koho zaj�m�, jak to tentokr�t dopadne, nezb�v� ne� hr�t a� do konce.

Autor: 
Leisure Suit Larry 5
V�robce: Sierra 
Vyrobeno: 1991 
Syst�m: 486 
Velikost: 7.15mb 
Hodnocen�: 97% 
Stahuj: Zde 
Extra Bonus
K�dy:  
N�vod:  
Manu�l:  
Informace

IP: 209.237.238.224
Online: 1
Top 10
 Warcraft 2
 Duke Nuke 3D
 Jazz Jackrabbit 2
 Death Rally
 Theme Hospital
 Destruction Derby 2
 Transport Tycoon D.W.
 Civilization 2
 Interactive Girl
 Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
169(26%)
�asto
190(30%)
Z��dka
181(28%)
V�bec ne
96(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard