Hlavn� Menu
Old Cans
R�zn�
F�rum
Ak�n�
Adventury
Plo�inovky
Puzzle
Logick�
Z�vodn�
RPG
Sex
Simulatory
Sportovn�
Strategie
Hledej...
Shop
World of Warcraft
Settlers 5
The Matrix Online
Guild Wars
Brothers In Arms
Driv3r
Reklama

Zkuste si p�edstavit sv�t ve kter�m vl�dnou kouzla a �ern� magie, kde nikdo nev��� na draky a p�itom nic nen� nemo�n�. Ano nen� nad to kdy� se hry d�laj� podle p�edlohy kn�ek kter� pat�� mezi ty nejlep�� kousky. Tajn� sekta kter� vl�dne �ernou magii vypustila velk�ho draka kter� terorizuje m�sto a obyvatele v n�m. Nedaleko m�sta kde se drak us�dlil je kouzelnick� fakulta ve kter� je elita kouzeln�k�. V�e se zd� b�t v po��dku, kouzelnici odstran� draka a v�e bude zase jak m� b�t ale ejhle drak neexistuje jen pro lidi co v n�j necht�j� v��it i kdy� opravdu existuje. Tato situace komplikuje mlad�mu kouzeln�kovy jm�nem Mrakoplas kter�mu byl sv��en tento podivn� �kol ve kter�m mus� naj�t ingredience pro zni�en� draka. Mrakoplas nen� zrovna ten nejlep�� kouzeln�k z cel� fakulty a proto mu kancl�� ud�lil tento nelehk� �kol ve kter�m pokud tedy usp�je se stane plnohodnotn�m a uct�van�m kouzeln�kem.

Autor:
Discworld
V�robce: Psygnosis�
Vyrobeno: 1995�
Syst�m: 486�
Velikost: 22mb�
Hodnocen�: 98%�
Stahuj: Zde�
Extra Bonus
K�dy:
N�vod: Zde�
Manu�l:
Informace

IP: 209.237.238.224
Online:�6
Top 10
�Warcraft 2
�Duke Nuke 3D
�Jazz Jackrabbit 2
�Death Rally
�Theme Hospital
�Destruction Derby 2
�Transport Tycoon D.W.
�Civilization 2
�Interactive Girl
�Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
199(27%)
�asto
225(30%)
Z��dka
210(28%)
V�bec ne
111(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard
INVIA.CZ