Hlavn� Menu
 Old Cans
 R�zn�
 F�rum
 
 Ak�n�
 Adventury
 Plo�inovky
 Puzzle
 Logick�
 Z�vodn�
 RPG
 Sex
 Simulatory
 Sportovn�
 Strategie
Hledej...
Shop
 World of Warcraft
 Settlers 5
 The Matrix Online
 Guild Wars
 Brothers In Arms
 Driv3r
Reklama

P��b�h je velmi vtipn� a dob�e rozkreslen�, v�e za��n� t�m, jak v opu�t�n� p��rod� se v jednom dom� zne�i��uje voda, jednoho dne se za domem objev� dv� monstra, jedna z nich se napije vody, narostou mu ruce a sna�� se ovl�dnout sv�t. V�e maj� zachr�nit 3 d�ti, kter�m pom��e profesor a v�echny t�i po�le do minulosti, ale co se nestane, krystal, kter� to m� dok�zat, se p�i p�enosu rozpadne a d�ti se objev� na stejn�m m�st�, ale ka�d� z nich v jin�m �ase. Dal�� povedeny v�tvor z �ad firmy Lucas Arts, kter� v�m v�ele doporu�uji.

Autor: 
Day Of The Tentacle
V�robce: Lucas Arts 
Vyrobeno: 1996 
Syst�m: 486 
Velikost: 8,6mb 
Hodnocen�: 98% 
Stahuj: Zde 
Extra Bonus
K�dy:  
N�vod:  
Manu�l:  
Informace

IP: 209.237.238.224
Online: 2
Top 10
 Warcraft 2
 Duke Nuke 3D
 Jazz Jackrabbit 2
 Death Rally
 Theme Hospital
 Destruction Derby 2
 Transport Tycoon D.W.
 Civilization 2
 Interactive Girl
 Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
169(26%)
�asto
190(30%)
Z��dka
181(28%)
V�bec ne
96(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard