Hlavn� Menu
Old Cans
R�zn�
F�rum
Ak�n�
Adventury
Plo�inovky
Puzzle
Logick�
Z�vodn�
RPG
Sex
Simulatory
Sportovn�
Strategie
Hledej...
Shop
World of Warcraft
Settlers 5
The Matrix Online
Guild Wars
Brothers In Arms
Driv3r
Reklama

Monolith je firma zn�m� v�robou velmi slu�n�ch her a� u� ak�n�ch nebo i jak�chkoliv jin�ch. A ani Blood nen� v�jimkou. V�podstat� se jedn� o n�stupce nebo mo�n� jen konkurenci mnohem �sp�n�j��ho Dooma. Vy jako hlavn� hrdina se ocitnete v�zemi mrtv�ch kudy si mus�te prost��let cestu a� k�z�v�re�n�mu bossovi. Za��n�te na h�bitov� a postupn� se prob�j�te p�es m�rnici, katedr�lu, vlak a dal�� spoustu lokac�. K�dispozici m�te na za��tku jen vidle, ale v�pr�b�hu hry se dostanete i k�mnohem ��inn�j��m exoti�t�j��m zbran�m. Mus�te ale pou��vat v�dy to, co je zrovna k�m�n�, tak�e si vyzkou��te pistoli, samopal, dynamit, voodoo zbra� a dal��. M�m dokonce pocit, �e Blood je jedna z�prvn�ch her, ve kter� se objevila mo�nost st��let obouru� ze samopal�. Build engine dod�v� h�e jej� charakteristickou podobu a mo�nost hr�t i v�rozli�en� 800x600. Zvuky jsou na dost slu�n� �rovni a dok�ou v�temn� atmosf��e dost vyd�sit. Hudba p�kn� podkresluje prost�ed�. Jde o dost stra�idelnou a krvavou z�le�itost, tak�e nedoporu�uji pro mlad�� 15 let. Ka�d� bez rozd�lu v�ku se bude ale jist� n�jakou dobu bavit.

Autor:
Blood
V�robce: Monolith Productions�
Vyrobeno: 1997�
Syst�m: Pentium�
Velikost: 28mb�
Hodnocen�: 85%�
Stahuj: Zde�
Extra Bonus
K�dy:
N�vod:
Manu�l:
Informace

IP: 209.237.238.224
Online:�5
Top 10
�Warcraft 2
�Duke Nuke 3D
�Jazz Jackrabbit 2
�Death Rally
�Theme Hospital
�Destruction Derby 2
�Transport Tycoon D.W.
�Civilization 2
�Interactive Girl
�Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
199(27%)
�asto
225(30%)
Z��dka
210(28%)
V�bec ne
111(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard
INVIA.CZ