Hlavn� Menu
Old Cans
R�zn�
F�rum
Ak�n�
Adventury
Plo�inovky
Puzzle
Logick�
Z�vodn�
RPG
Sex
Simulatory
Sportovn�
Strategie
Hledej...
Shop
World of Warcraft
Settlers 5
The Matrix Online
Guild Wars
Brothers In Arms
Driv3r
Reklama

,,9/10 taxik��� doporu�uje!�
Tommy Angelo se d�razn� distancuje. Engine je vytvo�en pro MS-DOS, ale pokud m�te Windows XP service pack2 tak by nem�l b�t probl�m. O hardwarov�ch po�adavc�ch ani nemluv�. Po zapnut� hry se na v�s usm�je na svou dobu velmi poveden� menu. Po p��jemn� z�le�itosti s blond�nkou v�sexy oble�ku z�,,�avlozub�kovi� k��e jdeme do hry. �rovn� v�rozli�en� 720x400 a 8 bitov�ch barv�ch nevypadaj� zrovna v�bn�,ale d� se na to zvyknout. Koneckonc� nesm�me zapom�nat, �e je to hra z�roku ,,0�. P�ist�vejte co nejbl�e k�jeskyn�m va�ich pasa��r�, tak� je vysazujte co nejbl�e n�stupi�t�m, na kter� cht�j� odv�zt, jinak by mohli m�t hloup� �e�i a vy byste mohli s�prac� taxik��e rychle skoncovat. Mus�m tak� upozornit na to, �e zde nen� ��dn� syst�m proti prokluzov�n� kol. Z�rove� d�vejte bacha abyste je neshodili do vody. Jestli�e toti� nesta��te nalo�it pasa��ra b�hem zhruba 2 sekund, je zde vysok� nebezpe��, �e (jen v�n�kter�ch kolech) p�ilet� pterodaktyl a se�ere v�s. B�t ve�e�e pt�ka ve velikosti mikrobusu nen� dobr� vizitka taxik��e. Jestli nechcete p�ij�t o vrtuli, tak se hodn� velk�m obloukem vyhn�te psovi velikosti tyranosaura a jeho dechu ,,grrrrrrr�. D�vejte si pozor na �asov� limit, kter� pomalu ale ne�prosn� ub�h�. Ale to je�t� nen� d�vod k�panice. Pokud roste n�kde pobl� n�jak� stromek, najd�te si k�men a kl�vesou ctrl ho sho�te na n�j.�Ze stromu spad� ovoce a dod� v�m pot�ebn� �as. P��li� tvrd� p�ist�n� by se v�m tak� nemusela vyplatit, zvl�t� kdy� hrajete po dv�st�pades�t� 25. level. To u� v�e krev a za��naj� odum�rat mozkov� bu�ky. Voda je taky p�kn� prev�t. Nesm�te z�n� vylet�t p��li� rychle, proto�e potom v�s �ek� nep��jemn� sr�ka se ,,stropem� a jeliko� vrtuln�k, chcete-li ,,prehistorick� Taxi�, nem� SRS (syst�m regulace sr�ek), Airbag ani GPS, m�te kolos�ln� probl�m. Nemla�te do kl�vesnice jako smysl� zbaven�, nem��e za to. Je to zkr�tka ,,star�� oddechov� hra (oldies but goldies). Tak�e jestli nem�te co hr�t, tak po n� ur�it� s�hn�te, t�eba v�s chytne.

+ Ve sv� dob� ur�it� grafika, n�pad, �rovn�, nep��tel�, hratelnost
- Chyb� ve h�e zvuk,25.level po 250.

Autor:
Ugh
V�robce: Bones Park Software Artistic�
Vyrobeno: 1992�
Syst�m: 286�
Velikost: 170kB�
Hodnocen�: 81%�
Stahuj: Zde�
Extra Bonus
K�dy:
N�vod:
Manu�l:
Informace

IP: 209.237.238.224
Online:�5
Top 10
�Warcraft 2
�Duke Nuke 3D
�Jazz Jackrabbit 2
�Death Rally
�Theme Hospital
�Destruction Derby 2
�Transport Tycoon D.W.
�Civilization 2
�Interactive Girl
�Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
199(27%)
�asto
225(30%)
Z��dka
210(28%)
V�bec ne
111(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard
INVIA.CZ