Hlavn� Menu
Old Cans
R�zn�
F�rum
Ak�n�
Adventury
Plo�inovky
Puzzle
Logick�
Z�vodn�
RPG
Sex
Simulatory
Sportovn�
Strategie
Hledej...
Shop
World of Warcraft
Settlers 5
The Matrix Online
Guild Wars
Brothers In Arms
Driv3r
Reklama

Mal� Larry s ple�� na hlav� a v b�l�m saku se rozhodl, �e znovu zkus� svoje �t�st� a jde balit na svoje sexy t�lo p�kn� holky. Firma Sierra usoudila �e pokra�ovat v dal��m d�lu t�to hry, nebude �patn� n�pad a jako obvykle m�ly �sp�ch. Objev�te se uprost�ed ulice a va��m �kolem je st�t se slavn�m a naj�t si p�knou holku s kterou byste tohle n�hl� �t�st� mohly oslavit. Nev�m jak to chod� ve firm� Sierra, ale jejich pokrok v grafick� ��sti hry se pohnul dost kup�edu, n�kter� firmy za tak kr�tkou dobu tohoto v�sledku nedoc�lily v�bec. U� na prvn� pohled si m��ete v�imnout, �e hra neobsahuje ��dn� p��kazov� ��dek a v�e se ovl�d� my�i, dobr� n�pad od program�tor�, ale jeho realizace nebyla dobr�. Pokud tento v podstat� nep�ehl�dnuteln� probl�m p�ekon�te, bez toho �e v�m vyte�ou nervy na zem, tak potom u� jen zb�v� v�m pop��t p�knou hru.

Autor:
Leisure Suit Larry 2
V�robce: Sierra On-line, Inc.�
Vyrobeno: 1988�
Syst�m: 386�
Velikost: 1,60mb�
Hodnocen�: 95%�
Stahuj: Zde�
Extra Bonus
K�dy:
N�vod:
Manu�l:
Informace

IP: 209.237.238.224
Online:�9
Top 10
�Warcraft 2
�Duke Nuke 3D
�Jazz Jackrabbit 2
�Death Rally
�Theme Hospital
�Destruction Derby 2
�Transport Tycoon D.W.
�Civilization 2
�Interactive Girl
�Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
199(27%)
�asto
225(30%)
Z��dka
210(28%)
V�bec ne
111(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard
INVIA.CZ