Hlavn� Menu
 Old Cans
 R�zn�
 F�rum
 
 Ak�n�
 Adventury
 Plo�inovky
 Puzzle
 Logick�
 Z�vodn�
 RPG
 Sex
 Simulatory
 Sportovn�
 Strategie
Hledej...
Shop
 World of Warcraft
 Settlers 5
 The Matrix Online
 Guild Wars
 Brothers In Arms
 Driv3r
Reklama

Nesmrteln� playboy Larry, se znovu vrac� na sc�nu a se sv�m �t�st�m i kr�sn�m t�lem jde lovit nezku�en� sle�ny, kter� �ekaj� na toho prav�ho. Larry n�m od minul�ho d�lu trochu p�ibral a na hlav� se mu ztratila za��naj�c� ple�, jak je ta p��roda z�zra�n�, jedin� co Larrymu z�stalo, je jeho chu� do �ivota. S Larrym za��n�te na nejmenovan�m ostrov�, p�ibli�n� na vrcholu hory nejmenovan�ho ostrova. Bohu�el na d�ji hry se v�bec nic nezm�nilo, jedin� �kol je dostat p�r holek do postele, n�kdo si �ekne jak jednoduch�, ale v��te mi, budete r�di kdy� se dostanete do p�lky cel� hry. Nezb�v� nic jin�ho, ne� zkusit dal�� z mnoha d�l� firmy Sierra.

Autor: 
Leisure Suit Larry 3
V�robce: Sierra On-line, Inc. 
Vyrobeno: 1989 
Syst�m: 386 
Velikost: 2,20mb 
Hodnocen�: 96% 
Stahuj: Zde 
Extra Bonus
K�dy:  
N�vod:  
Manu�l:  
Informace

IP: 209.237.238.224
Online: 9
Top 10
 Warcraft 2
 Duke Nuke 3D
 Jazz Jackrabbit 2
 Death Rally
 Theme Hospital
 Destruction Derby 2
 Transport Tycoon D.W.
 Civilization 2
 Interactive Girl
 Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
199(27%)
�asto
225(30%)
Z��dka
210(28%)
V�bec ne
111(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard
INVIA.CZ