Hlavn� Menu
 Old Cans
 R�zn�
 F�rum
 
 Ak�n�
 Adventury
 Plo�inovky
 Puzzle
 Logick�
 Z�vodn�
 RPG
 Sex
 Simulatory
 Sportovn�
 Strategie
Hledej...
Shop
 World of Warcraft
 Settlers 5
 The Matrix Online
 Guild Wars
 Brothers In Arms
 Driv3r
Reklama

Nic se nevyrovn� dobr�mu pocitu, p�i z�chran� �ivota druh�ho �lov�ka, kter� zrovna pot�ebuje pomoc. Ano jak jsem na za��tku nazna�il, budete zachra�ovat �ivoty, ur�it� by v�s zaj�malo jak ? Je to jednoduch� pomoci vrtuln�ku, kter� je vyzbrojen n���m co p�ipom�n� kulomet, m� to ten probl�m �e je tak siln� �e zni�� i tank. Va�im �kolem je zachra�ovat �ivoty lidi, kte�� jsou uprost�ed v�lky a nemaj� ��dnou mo�nost se n�kam schovat. Tanky ni�� budovy a zab�jej� lidi, vy mus�te zachr�nit co nejv�ce lidi a nesm�te se nechat sest�elit, pokud zachr�n�te m�lo lidi, tak jste skon�il nepln� ���e. V zachra�ov�n� �ivotu v�m bude br�nit spoustu nep��telsk�ch vozidel a letadel dokonce i UFO, kter� jen l�t� a sna�� se do V�s narazit. Hra se stava obt�n�j�� tehdy, kdy zachr�n�te co nejv�ce lid�.Ovl�d�n� vrtuln�ku je velice prost�, sta�� v�m na to jenom p�r �ikovn�ch prst� a dobr� post�eh. Grafika pat�i k t�m jednodu���m, ale za to hra je opravdu na dobr� �rovni z�bavnosti.

Autor: 
Airlift Rescue
V�robce: David Fleming 
Vyrobeno: 1995 
Syst�m: 486 
Velikost: 170kB 
Hodnocen�: 98% 
Stahuj: Zde 
Extra Bonus
K�dy:  
N�vod:  
Manu�l:  
Informace

IP: 209.237.238.224
Online: 8
Top 10
 Warcraft 2
 Duke Nuke 3D
 Jazz Jackrabbit 2
 Death Rally
 Theme Hospital
 Destruction Derby 2
 Transport Tycoon D.W.
 Civilization 2
 Interactive Girl
 Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
199(27%)
�asto
225(30%)
Z��dka
210(28%)
V�bec ne
111(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard
INVIA.CZ