Hlavn� Menu
 Old Cans
 R�zn�
 F�rum
 
 Ak�n�
 Adventury
 Plo�inovky
 Puzzle
 Logick�
 Z�vodn�
 RPG
 Sex
 Simulatory
 Sportovn�
 Strategie
Hledej...
Shop
 World of Warcraft
 Settlers 5
 The Matrix Online
 Guild Wars
 Brothers In Arms
 Driv3r
Reklama

Bylo nebylo jedno kr�lovstv�, kde si lid� �ili bezstarostn�. Ale co, v�echno mus� n�kdy skon�it. Jednoho kr�sn�ho dne zemi napadli netvo�i a ne� ji zni�ili, kr�l nechal poslat do budoucnosti sv�ho jedin�ho syna, aby se vr�til a v�echno napravil. Jestli se mu to poda��, je jenom ve va�ich rukou. Pohybujete se po klasick�ch 2D plo�in�ch, m��ete (sp� mus�te) se schov�vat do st�n� a likvidujete nep��tele brokovnic�. Taky si u�ijete i n�jak� logick� h�danky. Hratelnost je n�kdy docela zvl�tn� - v n�kter�ch situac�ch nen� mo�n� hru dohr�t. Kdy� rozebereme grafiku, tak se dozv�me, �e je na rok 1994 trochu zastaral� (pozn. korektor: Ani se mi nezd�.). Dal�� dobr� d�lo, kter� m� na sv�dom� n�jak� nezn�m� firma Blizzard.

Autor: 
Blackthorne
V�robce: Blizzard 
Vyrobeno: 1994 
Syst�m: 486 
Velikost: 1,4mb 
Hodnocen�: 98% 
Stahuj: Zde 
Extra Bonus
K�dy: Zde 
N�vod:  
Manu�l:  
Informace

IP: 209.237.238.224
Online: 2
Top 10
 Warcraft 2
 Duke Nuke 3D
 Jazz Jackrabbit 2
 Death Rally
 Theme Hospital
 Destruction Derby 2
 Transport Tycoon D.W.
 Civilization 2
 Interactive Girl
 Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
169(26%)
�asto
190(30%)
Z��dka
181(28%)
V�bec ne
96(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard