Hlavn� Menu
Old Cans
R�zn�
F�rum
Ak�n�
Adventury
Plo�inovky
Puzzle
Logick�
Z�vodn�
RPG
Sex
Simulatory
Sportovn�
Strategie
Hledej...
Shop
World of Warcraft
Settlers 5
The Matrix Online
Guild Wars
Brothers In Arms
Driv3r
Reklama

Auto�i se zjevn� nechali inspirovat hrou Micro Machine a Ignition je jeho nevlastn� mlad�� br�cha, kter� se opravdu povedl. Velk� rychlost, nebezpe�� v ka�d� z�to�in�, soupe�i za v�mi a vysn�n� v�t�zstv� na dosah ruky. N�jak takto bych mohl celou hru popsat, ve h�e nejde o nic jin�ho ne� dojed do c�le jako prvn�. Sedm aut a sedm trat� v ka�d� vyhran� trati dostanete nov� auto, kter� m� r�zn� fyzik�ln� schopnosti na silnici. Ve h�e najdete takov� auta jako je autobus, miny coper, rendeck a nakonec policajt. Jak jsem u� nazna�il ka�d� auto m� jin� fyzik�ln� schopnosti, policejn� auto je nejrychlej��, m� velk� v�kon turba, ale u� h�� dr�� v z�to�in�ch je lehk� tak�e v�s te�� soupe� vytla�� lehce z dr�hy. V ka�d� trati v�s �ekaj� osudov� m�sta kde svoje auto m��ete snadno zni�it a t�m se dostat klidn� i na posledn� m�sto. Ignition je optimalizovan� pro platformu Windows tak se v�ichni m��ete t�it na p�kn� zvuky nadupan�ch aut.

Autor:
Ignition
V�robce: Virgin Interactive�
Vyrobeno: 1997�
Syst�m: Pentium�
Velikost: 16mb�
Hodnocen�: 98%�
Stahuj: Zde�
Extra Bonus
K�dy:
N�vod:
Manu�l:
Informace

IP: 209.237.238.224
Online:�8
Top 10
�Warcraft 2
�Duke Nuke 3D
�Jazz Jackrabbit 2
�Death Rally
�Theme Hospital
�Destruction Derby 2
�Transport Tycoon D.W.
�Civilization 2
�Interactive Girl
�Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
199(27%)
�asto
225(30%)
Z��dka
210(28%)
V�bec ne
111(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard
INVIA.CZ