Hlavn� Menu
 Old Cans
 R�zn�
 F�rum
 
 Ak�n�
 Adventury
 Plo�inovky
 Puzzle
 Logick�
 Z�vodn�
 RPG
 Sex
 Simulatory
 Sportovn�
 Strategie
Hledej...
Shop
 World of Warcraft
 Settlers 5
 The Matrix Online
 Guild Wars
 Brothers In Arms
 Driv3r
Reklama

J�zda v ter�n�ch vozech nen� zas tak levn�, a z�bavn� v�c jak je na prvn� pohled vid�t. Hra za��n� t�m �e si vyberete �idi�e, po vyhr�n� n�kter�ch kol dostanete pen�ze kter� investujete do sv�ho auto t�eba koup� tlumi�� v�konn�j��ho motoru, lep��ch pneumatik a dal��ch d�le�it�ch v�c� pro rychlou j�zdu. Na v�b�r m�te ze �ty� aut ale auta se li�� pouze barvou, fyzika je u v�ech aut stejn�. Grafika je docela p�kn�, ale pokud nevlastn�te alespo� VGA, tak nem� cenu hru ani spou�t�t. Ovl�d�n� aut je docela obt�n� a chv�li trv� ne� zjist�te ��m se co a jak ovl�d�. Tato hra nen� ni��m vyj�me�n�, a je pouze pro odreagov�n�.

Autor: 
Ironman Offroad Racing
V�robce: Virgin Interactive 
Vyrobeno: 1989 
Syst�m: 286 
Velikost: 520kB 
Hodnocen�: 95% 
Stahuj: Zde 
Extra Bonus
K�dy: Zde 
N�vod:  
Manu�l:  
Informace

IP: 209.237.238.224
Online: 2
Top 10
 Warcraft 2
 Duke Nuke 3D
 Jazz Jackrabbit 2
 Death Rally
 Theme Hospital
 Destruction Derby 2
 Transport Tycoon D.W.
 Civilization 2
 Interactive Girl
 Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
169(26%)
�asto
190(30%)
Z��dka
181(28%)
V�bec ne
96(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard