Hlavn� Menu
Old Cans
R�zn�
F�rum
Ak�n�
Adventury
Plo�inovky
Puzzle
Logick�
Z�vodn�
RPG
Sex
Simulatory
Sportovn�
Strategie
Hledej...
Shop
World of Warcraft
Settlers 5
The Matrix Online
Guild Wars
Brothers In Arms
Driv3r
Reklama

Jako mal� jste si ur�it� r�di hr�li s aut��ky nebo lo�mi tak pro� si neo�ivit mlad� a nezkusit to u hry Micromachine. Ve h�e m�te n�kolik map kter� se odehr�vaj� ve van� nebo na zahrad�, Va��m �kolem je se dostat do c�le jako prvn� a t�m se dostanete do dal�� mapky ve kter� to nebude proch�zkou r��ov�m sadem. Hratelnost je v�born� a grafika zase roztomil� no prost� dobr� hra kter� si zaslou�� trochu chv�ly.

Autor:
Micro Machines
V�robce: Codemasters�
Vyrobeno: 1994�
Syst�m: 486�
Velikost: 463kB�
Hodnocen�: 96%�
Stahuj: Zde�
Extra Bonus
K�dy:
N�vod:
Manu�l:
Informace

IP: 209.237.238.224
Online:�8
Top 10
�Warcraft 2
�Duke Nuke 3D
�Jazz Jackrabbit 2
�Death Rally
�Theme Hospital
�Destruction Derby 2
�Transport Tycoon D.W.
�Civilization 2
�Interactive Girl
�Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
199(27%)
�asto
225(30%)
Z��dka
210(28%)
V�bec ne
111(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard
INVIA.CZ