Hlavn� Menu
 Old Cans
 R�zn�
 F�rum
 
 Ak�n�
 Adventury
 Plo�inovky
 Puzzle
 Logick�
 Z�vodn�
 RPG
 Sex
 Simulatory
 Sportovn�
 Strategie
Hledej...
Shop
 World of Warcraft
 Settlers 5
 The Matrix Online
 Guild Wars
 Brothers In Arms
 Driv3r
Reklama

Micro Machines 2 se od minul�ho d�lu dost zm�nil, je tu v�ce map kter� vypadaj� opravdu l�kav�, p�ibili i nov� z�vodn� stroje jako jsou vrtuln�ky nebo F-1. Hratelnost z�stala stejn� jenom inteligence protivn�k� je o n�co te�� ale zku�en� hr�� to v�bec nepozn�. Grafika se od minul�ho d�lu velmi zm�nila a u� nevypad� tak �tvere�kovan�. Micro Machines je neoby�ejn� hra u kter� se velmi pobav�te.

Autor: 
Micro Machines 2
V�robce: Codemasters 
Vyrobeno: 1995 
Syst�m: 486 
Velikost: 4,6mb 
Hodnocen�: 97% 
Stahuj: Zde 
Extra Bonus
K�dy:  
N�vod:  
Manu�l:  
Informace

IP: 209.237.238.224
Online: 2
Top 10
 Warcraft 2
 Duke Nuke 3D
 Jazz Jackrabbit 2
 Death Rally
 Theme Hospital
 Destruction Derby 2
 Transport Tycoon D.W.
 Civilization 2
 Interactive Girl
 Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
169(26%)
�asto
190(30%)
Z��dka
181(28%)
V�bec ne
96(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard