Hlavn� Menu
 Old Cans
 R�zn�
 F�rum
 
 Ak�n�
 Adventury
 Plo�inovky
 Puzzle
 Logick�
 Z�vodn�
 RPG
 Sex
 Simulatory
 Sportovn�
 Strategie
Hledej...
Shop
 World of Warcraft
 Settlers 5
 The Matrix Online
 Guild Wars
 Brothers In Arms
 Driv3r
Reklama

Dost �asto se st�v�, �e prvn� d�l je lep�� jako ten druh�, na�t�st� nen� tomu tak u hry Prince Of Persia 2. Ten sice nikdy nedos�hl takov�ho �sp�chu, jako jeho p�edch�dce Prince Of Persia, ale to u� je jenom mal� detail. Ale te� u� n�co o samotn�m p��b�hu hry. �arod�j nechal uv�znit p�ekr�snou princeznu, kterou si chce vz�t, ale nen� v�echno tak jednoduch� jak se to na prvn� pohled zd�. Princezna m� r�da jin�ho a to je princ z Persie, kter� si jde k �arod�jovi pro princeznu, �arod�j v�ak nech� zajmout prince ve sv�m pal�ci ale princ ute�e, co je d�l ? To se dov� jen ten, kdo tuto hru dohraje dokonce. Zm�ny v grafice jsou velmi obs�hl�, hra u� nevypad� tak �tvere�kovan� jak u prvn�ho d�lu, animace je mnohem lep��, kdy� k tomu p�i�tu efekty, tak hra nem� chybu ale hele�me se, jedna chyba tu p�ece je a to je obt�nost hry. Z po��tku je dost t�k�, ale i p�es tento mal� nedostatek hru v�em doporu�uji.

Autor: 
Prince Of Persia 2
V�robce: Broderbund 
Vyrobeno: 1993 
Syst�m: 486 
Velikost: 4,70mb 
Hodnocen�: 98% 
Stahuj: Zde 
Extra Bonus
K�dy:  
N�vod:  
Manu�l:  
Informace

IP: 209.237.238.224
Online: 8
Top 10
 Warcraft 2
 Duke Nuke 3D
 Jazz Jackrabbit 2
 Death Rally
 Theme Hospital
 Destruction Derby 2
 Transport Tycoon D.W.
 Civilization 2
 Interactive Girl
 Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
199(27%)
�asto
225(30%)
Z��dka
210(28%)
V�bec ne
111(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard
INVIA.CZ