Hlavn� Menu
 Old Cans
 R�zn�
 F�rum
 
 Ak�n�
 Adventury
 Plo�inovky
 Puzzle
 Logick�
 Z�vodn�
 RPG
 Sex
 Simulatory
 Sportovn�
 Strategie
Hledej...
Shop
 World of Warcraft
 Settlers 5
 The Matrix Online
 Guild Wars
 Brothers In Arms
 Driv3r
Reklama

Bezduch� st��le�ka, kter� hned omrz� tak p�esn� tohle jsem sly�el skoro od v�ech b�val�ch hr��� star�ch her. Na�t�st� nen� tomu tak, hra Raptor v�s zabav� na dlouh� �as, kter� jak by mohlo mnoho lid� ��ct ztr�ta �asu. Pro n�koho je to ztr�ta �asu pro jin�ho chvilka kdy si m��e odpo�inout a odreagovat se u hry kter� z�skala velk� obdiv mnoha hr��� kte�� poznaj� kvalitn� hru. Mnoho lid� se domn�v�, �e hru Raptor naprogramovala firma Apogee dokonce i j� ne� jsem se za�al o hru v�c zaj�mat. P��b�h je tak trochu ot�el�, invaze ufon� na planetu zemi a je jenom jede �lov�k, kter� je mu�e zastavit jako kdybych to u� n�kde sly�el. Ne� za�nete zachra�ovat zemi, mus�te se zapsat jako novy pilot, v teto sekci si vyberete na jakou obt�nost budete hr�t, nejednodu�� je training ten je taky jeden z nejkrat��ch, pr�m�rn� hr�� ho m� dohran� p�ibli�n� za hodinku. Nejt잚� je elite v t�to �rovn� se opravdu zapot�te, ten kdo elite dokon�� bez cheatu pat�� k t�m lep��m bohu�el j� to o sob� ��ct nem��u :). M�te jenom jedno letadlo, kter� p�ipom�n� st�ha�ku, jen je divn� �e m��e l�tat i v kosmu, by mne zaj�malo kde bere kysl�k. Do sv�ho letadla si m��ete koupit r�zn� zbran�, od kulometu k atomov� bomb� a� k nejsiln�j�� zbran� s n�zvem DEATHRAY. Pen�ze z�sk�v�te za sest�elen� letadla nep��tel a za zni�en� budovy a mosty. Samoz�ejm� �e ve h�e je v�ce nep��telsk�ch technik, jako jsou lod�, ponorky, tanky apod., m��ete prodat i svoje zbran�, za kter� dostanete nemal� pen�ze. Dohromady m� hra n�co kolem t�iceti levelu kde na ka�d�m konci ka�d�ho levelu v�s �ek� hlavn� boss, kter� se jen tak zab�t nenech�.

Autor: 
Raptor: Call Of The Shadows
V�robce: Cygnus Studios, Inc 
Vyrobeno: 1994 
Syst�m: 486 
Velikost: 3,85mb 
Hodnocen�: 98% 
Stahuj: Zde 
Extra Bonus
K�dy:  
N�vod:  
Manu�l:  
Informace

IP: 209.237.238.224
Online: 2
Top 10
 Warcraft 2
 Duke Nuke 3D
 Jazz Jackrabbit 2
 Death Rally
 Theme Hospital
 Destruction Derby 2
 Transport Tycoon D.W.
 Civilization 2
 Interactive Girl
 Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
169(26%)
�asto
190(30%)
Z��dka
181(28%)
V�bec ne
96(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard