Hlavn� Menu
 Old Cans
 R�zn�
 F�rum
 
 Ak�n�
 Adventury
 Plo�inovky
 Puzzle
 Logick�
 Z�vodn�
 RPG
 Sex
 Simulatory
 Sportovn�
 Strategie
Hledej...
Shop
 World of Warcraft
 Settlers 5
 The Matrix Online
 Guild Wars
 Brothers In Arms
 Driv3r
Reklama

Tato hra pot�� v�echny co si r�di zahraji hry typu Worms a Liero, tentokr�t to nejsou �erv�ci co po sob� st��lej� bazukou ale oby�ejn� tanky, n�kdo by si �ekl �e tato hra ztr�c� na vtipu ale nen� tomu tak i s tanky si u�ijete dost legrace. Ve h�e je k v�b�ru ze �ty� tanku kter� se neli�� jenom docela p�kn�m designem ale i men�� fyzikou kter� je i zde velmi d�le�it�. Kdy� u� m�te vybran� tank a protihr��e za�ne ta nejd�le�it�j�� z�le�itost a to je n�kup zbran�, ono se zd� �e je to jednoduch� v�c ale nen� tomu tak i takov� pad�k v�m zachr�n� �ivot a kdo by to �ekal, m��ete si vybrat od kanistru s naftou a� po nav�d�c� zbran� kter� jsou nejsiln�j��, samoz�ejm� si m��ete vybrat jenom ty zbran� na kter� m�te pen�ze. Zam��it protivn�ka nen� jenom tak v�e v�m kaz� v�tr kter� je n�kdy s v�mi nebo proti v�m, nejd��v si nastav�te �hel a s�lu od palu st�eli a pak u� jenom �ek�te kam to dopadne.

Autor: 
Scorched Earth
V�robce: Wendell Hicken 
Vyrobeno: 1995 
Syst�m: 286 
Velikost: 690kB 
Hodnocen�: 96% 
Stahuj: Zde 
Extra Bonus
K�dy:  
N�vod:  
Manu�l:  
Informace

IP: 209.237.238.224
Online: 1
Top 10
 Warcraft 2
 Duke Nuke 3D
 Jazz Jackrabbit 2
 Death Rally
 Theme Hospital
 Destruction Derby 2
 Transport Tycoon D.W.
 Civilization 2
 Interactive Girl
 Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
169(26%)
�asto
190(30%)
Z��dka
181(28%)
V�bec ne
96(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard