Hlavn� Menu
 Old Cans
 R�zn�
 F�rum
 
 Ak�n�
 Adventury
 Plo�inovky
 Puzzle
 Logick�
 Z�vodn�
 RPG
 Sex
 Simulatory
 Sportovn�
 Strategie
Hledej...
Shop
 World of Warcraft
 Settlers 5
 The Matrix Online
 Guild Wars
 Brothers In Arms
 Driv3r
Reklama

Tato hra nepat�� mezi old games a v�hal jsem jestli ji m�m v�bec uv�d�t ale i tyto hry si zaslou�� trochu popularity. M�te zde r�zn� typy map jako jsou Team Match, DeathMatch, Capture The Flaga atd., ve h�e je deset zbr�n� od Dual Desert Eagle po Aka 47 a� po MiniGun, v�echny zbran� jsou dost vyv�en� Desert Eagle je dost siln� ale m� jen 7 n�boj� zat�mco MiniGun jich m� sto ale d�l mu to trv� ne� spust� svoj� smrtelnou kadenci. Hru m��ete hr�t proti bot�m u kter�ch si m��ete nastavit inteligenci, ��m jsou boti nastaveni na men�� inteligenci t�m d�l trv� ne� je zabijete a naopak, m��ete tak� hr�t po internetu kde si u�ijete rozhodn� v�ce legrace. Grafika hry je u� v�ce n�ro�n�j�� a vy�aduje si 3D kartu, jinak hratelnost je velmi v�born�, zam��ujete my�� co� h�e dod�v� v�ce kvalitn� z�bavy. P�kn� hra kter� v�s ur�it� dostane.

Autor: 
Soldat
V�robce: Michal Marcinkowski 
Vyrobeno: 2002 
Syst�m: Pentium 
Velikost: 5,8mb 
Hodnocen�: 98% 
Stahuj: Zde 
Extra Bonus
K�dy:  
N�vod:  
Manu�l:  
Informace

IP: 209.237.238.224
Online: 2
Top 10
 Warcraft 2
 Duke Nuke 3D
 Jazz Jackrabbit 2
 Death Rally
 Theme Hospital
 Destruction Derby 2
 Transport Tycoon D.W.
 Civilization 2
 Interactive Girl
 Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
169(26%)
�asto
190(30%)
Z��dka
181(28%)
V�bec ne
96(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard