Hlavn� Menu
Old Cans
R�zn�
F�rum
Ak�n�
Adventury
Plo�inovky
Puzzle
Logick�
Z�vodn�
RPG
Sex
Simulatory
Sportovn�
Strategie
Hledej...
Shop
World of Warcraft
Settlers 5
The Matrix Online
Guild Wars
Brothers In Arms
Driv3r
Reklama

Kdo by si pomyslel �e mal� r��ov� �erv�k m� v�ce munice ne� cel� Nato a je dvakr�t tak nebezpe�n�. Ve h�e si vyberete sv�j t�m za kter� budete bojovat, bu� proti po��ta�i nebo druh�mu hr��i. Po ruce m�te z�kladn� zbran� jako je uzik, bazooka nebo oby�ejn� brokovnice kter� dok�e ud�lat p�knou spou��, bonusov� zbran� jsou jenom dv� rota�n� kulomet a ban�n kter� v�m znep��jemn� klidnou siestu. Map je zde celkem vcelku m�lo ale i na tak m�lo map�ch se d� vy��dit. Grafika je dobr� a ned� se o n� ani tro�ku pochybovat. Mal� nevypo�itateln� �erv�k co v�c si �lov�k m��e p��t.

Autor:
Worms
V�robce: Team 17�
Vyrobeno: 1995�
Syst�m: 486�
Velikost: 2,5mb�
Hodnocen�: 96%�
Stahuj: Zde�
Extra Bonus
K�dy: Zde
N�vod:
Manu�l:
Informace

IP: 209.237.238.224
Online:�9
Top 10
�Warcraft 2
�Duke Nuke 3D
�Jazz Jackrabbit 2
�Death Rally
�Theme Hospital
�Destruction Derby 2
�Transport Tycoon D.W.
�Civilization 2
�Interactive Girl
�Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
199(27%)
�asto
225(30%)
Z��dka
210(28%)
V�bec ne
111(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard
INVIA.CZ