Hlavn� Menu
 Old Cans
 R�zn�
 F�rum
 
 Ak�n�
 Adventury
 Plo�inovky
 Puzzle
 Logick�
 Z�vodn�
 RPG
 Sex
 Simulatory
 Sportovn�
 Strategie
Hledej...
Shop
 World of Warcraft
 Settlers 5
 The Matrix Online
 Guild Wars
 Brothers In Arms
 Driv3r
Reklama

Jsou tu zp�t mal� �erv�ci kte�� dok�ou neuv��iteln� v�ci s trochou munice. Worms + je sp�e mal� samostatn� patch kter� m��ete hr�t bez minul�ho d�lu. M�te tu dv� nov� zbran� kter� u� nemus�te obnovovat cheatem, jsou to ban�ny a rota�n� kulomet. Inteligence protivn�ku byla trochu upravena k lep��mu co� pot��, grafika z�stala bez ��dn�ch �prav stejn�. Worms + by si m�l zkusit zahr�t ka�d� kdo m� r�d minul� d�l.

Autor: 
Worms +
V�robce: Team 17 
Vyrobeno: 1995 
Syst�m: 486 
Velikost: 12,9mb 
Hodnocen�: 96% 
Stahuj: Zde 
Extra Bonus
K�dy: Zde 
N�vod:  
Manu�l:  
Informace

IP: 209.237.238.224
Online: 2
Top 10
 Warcraft 2
 Duke Nuke 3D
 Jazz Jackrabbit 2
 Death Rally
 Theme Hospital
 Destruction Derby 2
 Transport Tycoon D.W.
 Civilization 2
 Interactive Girl
 Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
169(26%)
�asto
190(30%)
Z��dka
181(28%)
V�bec ne
96(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard