Hlavn� Menu
 Old Cans
 R�zn�
 F�rum
 
 Ak�n�
 Adventury
 Plo�inovky
 Puzzle
 Logick�
 Z�vodn�
 RPG
 Sex
 Simulatory
 Sportovn�
 Strategie
Hledej...
Shop
 World of Warcraft
 Settlers 5
 The Matrix Online
 Guild Wars
 Brothers In Arms
 Driv3r
Reklama

Kdo by tr�vil u po��ta�e sv�j drahocenn� �as nad skl�d�n�m puzzle, v���m �e nikdo, ale pokud m�te skl�dat trochu odv�n�j�� obr�zky a ne ��dnou p��rodu tak pro� ne ? Na za��tku hry v�s pozdrav� �vodn� menu hry s n�pisem Penthaus. Po odkliknut� n�pisu si m��ete vybrat z docela velk� �ady obr�zk� ve kter�ch najdete r�zn� odv�n� �eny. U ka�d�ho obr�zku si m��ete vybrat s kolika kousk� se m� obr�zek skl�dat. Grafika fotografii je na svoji dobu norm�ln� a sama kvalita cenzuruje, bohu�el. V���m �e tato hra si najde velkou �adu p��znivc�.

Autor: 
PENTHAUS Jigsaw
V�robce: microPHAZE, INC. 
Vyrobeno: 1991 
Syst�m: 486 
Velikost: 400kB 
Hodnocen�: 98% 
Stahuj: Zde 
Extra Bonus
K�dy:  
N�vod:  
Manu�l:  
Informace

IP: 209.237.238.224
Online: 9
Top 10
 Warcraft 2
 Duke Nuke 3D
 Jazz Jackrabbit 2
 Death Rally
 Theme Hospital
 Destruction Derby 2
 Transport Tycoon D.W.
 Civilization 2
 Interactive Girl
 Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
199(27%)
�asto
225(30%)
Z��dka
210(28%)
V�bec ne
111(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard
INVIA.CZ