Hlavn� Menu
Old Cans
R�zn�
F�rum
Ak�n�
Adventury
Plo�inovky
Puzzle
Logick�
Z�vodn�
RPG
Sex
Simulatory
Sportovn�
Strategie
Hledej...
Shop
World of Warcraft
Settlers 5
The Matrix Online
Guild Wars
Brothers In Arms
Driv3r
Reklama

Poka�d� kdy� hrajete �achy, us�n�te do hlubok�ho sp�nku ? Jo tak s t�m v�m nepom��u, ale m��ete zkusit �achy, kter� v�m uk�ou humornou str�nku. �achy v t�to h�e p�edstavuj� animovan� postavi�ky, kter� se navz�jem s kapkou humoru zab�jej�. Pokud n�komu nevyhovuje 3d pohled �achovnice, m� mo�nost hr�t v 2d pohledu ve kter�m jsou u� v�em zn�me �achovnicov� figurky. Obt�nost hry si m��ete nastavit, od �pln�ho za��te�n�ka a� po profesion�ln�ho hr��e. Jest-li �e v�m �achy nejdou a pot�ebovali byste poradit p�i komplikovan�m tahu tak to nen� ��dny probl�m i na tuto drobnost auto�i mysleli a poka�d� kdy� si nebudete v�d�t rady, po��ta� v�m uk�e nejlep�� tah, kter� byste mohly ud�lat. Nezb�v� ne� hr�t a vyhr�t.

Autor:
Battle Chess
V�robce: Interplay�
Vyrobeno: 1988�
Syst�m: 286�
Velikost: 530kB�
Hodnocen�: 92%�
Stahuj: Zde�
Extra Bonus
K�dy:
N�vod:
Manu�l:
Informace

IP: 209.237.238.224
Online:�9
Top 10
�Warcraft 2
�Duke Nuke 3D
�Jazz Jackrabbit 2
�Death Rally
�Theme Hospital
�Destruction Derby 2
�Transport Tycoon D.W.
�Civilization 2
�Interactive Girl
�Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
199(27%)
�asto
225(30%)
Z��dka
210(28%)
V�bec ne
111(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard
INVIA.CZ