Hlavn� Menu
Old Cans
R�zn�
F�rum
Ak�n�
Adventury
Plo�inovky
Puzzle
Logick�
Z�vodn�
RPG
Sex
Simulatory
Sportovn�
Strategie
Hledej...
Shop
World of Warcraft
Settlers 5
The Matrix Online
Guild Wars
Brothers In Arms
Driv3r
Reklama

D�ma pat�� k nejproslulej��m hr�m na sv�t�, pokud nepo��t�m �achy, s�m osobn� nezn�m nikoho kdo by neznal nebo neum�l hr�t d�mu. To �e ve h�e jde o to abyste po��ta�i vzaly co nejv�ce figurek, snad nemus�m ani zd�raz�ovat, ale rad�i p�ipomenu to �e vyhr�v� ten, kdo sebere soupe�i posledn� figurku. Inteligence po��ta�e nen� zrovna na profesion�ln� �rovni, no sp� ani na pr�m�rn�, v t�to h�e d�mu vyhraje proti po��ta�i i �pln� laik, kter� d�mu hr�l jen p�rkr�t. Tato hra je sp� jen pro ty, co nemaj� v pr�ci co d�lat a m�li by chu� hr�t a vyhr�t hru d�mu.

Autor:
Dama Italiana for Windows
V�robce: Psygnosis Ltd�
Vyrobeno: 1994�
Syst�m: Pentium�
Velikost: 90kB�
Hodnocen�: 90%�
Stahuj: Zde�
Extra Bonus
K�dy:
N�vod:
Manu�l:
Informace

IP: 209.237.238.224
Online:�8
Top 10
�Warcraft 2
�Duke Nuke 3D
�Jazz Jackrabbit 2
�Death Rally
�Theme Hospital
�Destruction Derby 2
�Transport Tycoon D.W.
�Civilization 2
�Interactive Girl
�Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
199(27%)
�asto
225(30%)
Z��dka
210(28%)
V�bec ne
111(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard
INVIA.CZ