Hlavn� Menu
 Old Cans
 R�zn�
 F�rum
 
 Ak�n�
 Adventury
 Plo�inovky
 Puzzle
 Logick�
 Z�vodn�
 RPG
 Sex
 Simulatory
 Sportovn�
 Strategie
Hledej...
Shop
 World of Warcraft
 Settlers 5
 The Matrix Online
 Guild Wars
 Brothers In Arms
 Driv3r
Reklama

Ten kdo si mysl� �e logick� hry jsou nudn� a jednoduch� nem� �plnou pravdu. Vlak je neoby�ejn� hra ve kter� je va�im �kolem sebrat v�echny v�ci aby se v�m potom otev�ela br�na kterou se dostanete do dal��ho kola. Prvn�ch dvan�ct kol je jednoduch�ch ale dal�� kola jsou u� opravdu t�k�, hra m� dohromady pades�t kol, ukl�d�n� ve h�e je ud�l�no heslovit�, co kolo to heslo. Grafika je u t�chto her v�t�inou �patn� ale to se net�k� hry Vlak.

Autor: 
Vlak
V�robce: Miroslav N�me�ek 
Vyrobeno: 1995 
Syst�m: 286 
Velikost: 13kB 
Hodnocen�: 96% 
Stahuj: Zde 
Extra Bonus
K�dy:  
N�vod:  
Manu�l:  
Informace

IP: 209.237.238.224
Online: 8
Top 10
 Warcraft 2
 Duke Nuke 3D
 Jazz Jackrabbit 2
 Death Rally
 Theme Hospital
 Destruction Derby 2
 Transport Tycoon D.W.
 Civilization 2
 Interactive Girl
 Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
199(27%)
�asto
225(30%)
Z��dka
210(28%)
V�bec ne
111(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard
INVIA.CZ