Hlavn� Menu
 Old Cans
 R�zn�
 F�rum
 
 Ak�n�
 Adventury
 Plo�inovky
 Puzzle
 Logick�
 Z�vodn�
 RPG
 Sex
 Simulatory
 Sportovn�
 Strategie
Hledej...
Shop
 World of Warcraft
 Settlers 5
 The Matrix Online
 Guild Wars
 Brothers In Arms
 Driv3r
Reklama

Extr�mn� trat�, rychl� auta, to jsou dva hlavn� body pro hru Destruction Derby 2. Z minul�ho d�lu se auto�i pou�ili a zjednodu�ily ovladatelnost a vylep�ily p�r v�ci jako je grafika a fyzika aut. Ve h�e m�te dva typy z�vod�, demoli�n� z�vod nebo z�vodn� j�zda, v demoli�n�m z�vod� si m��ete vybrat bu� praktick� z�vod nebo tot�ln� demolici, v praktick�m z�vod� se ni�� auta navz�jem, zat�mco v tot�ln� demolici se v�ichni soupe�i soust�ed� jenom na V�s a p�e��t takov� z�vod je skoro nemo�n�. P�i v�b�ru auta si vyb�r�te i slo�itost hry pokud si vyberete pomal� auto z�vod bude jednodu�� a naopak. Hratelnost je leh�� a nikomu by nem�la d�lat ani ty nejmen�� probl�my. Po grafick� str�nce hry je destruction derby t�m�� dokonal�. M�te-li chu� rozbit p�r p�kn�ch aut m�te p��le�itost.

Autor: 
Destruction Derby 2
V�robce: Psygnosis 
Vyrobeno: 1996 
Syst�m: Pentium 
Velikost: 8,74mb 
Hodnocen�: 98% 
Stahuj: Zde 
Extra Bonus
K�dy:  
N�vod:  
Manu�l:  
Informace

IP: 209.237.238.224
Online: 2
Top 10
 Warcraft 2
 Duke Nuke 3D
 Jazz Jackrabbit 2
 Death Rally
 Theme Hospital
 Destruction Derby 2
 Transport Tycoon D.W.
 Civilization 2
 Interactive Girl
 Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
169(26%)
�asto
190(30%)
Z��dka
181(28%)
V�bec ne
96(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard