Hlavn� Menu
 Old Cans
 R�zn�
 F�rum
 
 Ak�n�
 Adventury
 Plo�inovky
 Puzzle
 Logick�
 Z�vodn�
 RPG
 Sex
 Simulatory
 Sportovn�
 Strategie
Hledej...
Shop
 World of Warcraft
 Settlers 5
 The Matrix Online
 Guild Wars
 Brothers In Arms
 Driv3r
Reklama

Snad ka�d� spr�vn� hr�� hr�l alespo� jednou legend�rn� Doom. Tato hra si z�skala hodn� hr��� a n�kte�� si j� je�t� dnes r�di zahraj�. Grafika hry nen� �patn� (na tehdej�� dobu), i kdy� na druhou stranu by mohla b�t kapku lep��. Co se t��e hratelnosti, tak ta je velmi dobr�. Doom 2 nem� moc zaj�mav� p��b�h, auto�i se sp� zam��ili na grafiku a zbran�. Legenda v�ech ak�n�ch her, kter� by v�m nem�la chyb�t.

Autor: 
Doom 2
V�robce: ID Software 
Vyrobeno: 1994 
Syst�m: 486 
Velikost: 6,5mb 
Hodnocen�: 95% 
Stahuj: Zde 
Extra Bonus
K�dy: Zde 
N�vod:  
Manu�l:  
Informace

IP: 209.237.238.224
Online: 2
Top 10
 Warcraft 2
 Duke Nuke 3D
 Jazz Jackrabbit 2
 Death Rally
 Theme Hospital
 Destruction Derby 2
 Transport Tycoon D.W.
 Civilization 2
 Interactive Girl
 Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
169(26%)
�asto
190(30%)
Z��dka
181(28%)
V�bec ne
96(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard