Hlavn� Menu
 Old Cans
 R�zn�
 F�rum
 
 Ak�n�
 Adventury
 Plo�inovky
 Puzzle
 Logick�
 Z�vodn�
 RPG
 Sex
 Simulatory
 Sportovn�
 Strategie
Hledej...
Shop
 World of Warcraft
 Settlers 5
 The Matrix Online
 Guild Wars
 Brothers In Arms
 Driv3r
Reklama

Stejn� n�zev stejn� hra tak pro� by m�l b�t tento d�l n���m zaj�mav�m, to si asi ��k� ten kdo hr�l Ford Simulation. Spoustu se toho zm�nilo od minul�ho d�lu, jin� grafika fyzika a ovladatelnost, je toho sice v�c ale to a� pozd�ji. V�b�r aut se zv�t�il ale po�ad tam nen� ��dn� mustang co� n�kter� m��e znechutit. P�i j�zd� se zlep�ila krajina a trochu palubn� deska ale nen� nic moc, grafika je jedn�m slovem slu�n�. Co se jedn� fyziky aut kter� se st�le nep�ibl�ila realit� je po�ad lep�� ne� prvn� d�l. Za vyzkou�en� t�to hry nic neztrat�te pokud m�te dostatek �asu.

Autor: 
Ford Simulation 3
V�robce: SoftAd Group 
Vyrobeno: 1992 
Syst�m: 486 
Velikost: 1,3mb 
Hodnocen�: 95% 
Stahuj: Zde 
Extra Bonus
K�dy:  
N�vod:  
Manu�l:  
Informace

IP: 209.237.238.224
Online: 2
Top 10
 Warcraft 2
 Duke Nuke 3D
 Jazz Jackrabbit 2
 Death Rally
 Theme Hospital
 Destruction Derby 2
 Transport Tycoon D.W.
 Civilization 2
 Interactive Girl
 Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
169(26%)
�asto
190(30%)
Z��dka
181(28%)
V�bec ne
96(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard