Hlavn� Menu
 Old Cans
 R�zn�
 F�rum
 
 Ak�n�
 Adventury
 Plo�inovky
 Puzzle
 Logick�
 Z�vodn�
 RPG
 Sex
 Simulatory
 Sportovn�
 Strategie
Hledej...
Shop
 World of Warcraft
 Settlers 5
 The Matrix Online
 Guild Wars
 Brothers In Arms
 Driv3r
Reklama

Ne�ekal jsem nic extra od toho to d�l� Ford, u� jen proto, �e n�kolik d�l� t�to hry nest�lo za mnoho a ty co byly alespo� v n��em dobr� m�ly chybu zase jinde. Ale co to ! Hra je mnohem lep�� a vypad� to �e firma SoftAd Group se kone�n� zmohla a bu� vyhodila n�kter� program�tory, nebo si s�hla do sv�dom�. Ze za��tku v�s ur�it� p�ekvap� p�kn� grafika, kter� nem� nic spole�n�ho s p�edch�zej�c� my d�ly hry Ford Simulation. Kdy� p�ehl�dneme intro i grafiku dostaneme se k v�b�ru aut, je zde na v�b�r z 31 aut, kde najdeme slavn� zna�ky jako je Mustang, Explorer, Escort a dal��. U ka�d�ho auta m�te informace, kter� v�m prozrad� zda m��e m�t auto manu�ln� p�evodovku nebo automatickou, potom spot�ebu, objem motoru a ke konci jeho cenu. Je toho samoz�ejm� v�c, ale to je tet nepodstatn�. Ne� vyraz�me na silnic, mus�me si vybrat jak m� b�t hra obt�n�, potom si u� jenom vybereme auto a je to. Podle m�ho n�zoru je tento d�l v�born� a za slou�� si vysok� hodnocen�.

Autor: 
Ford Simulation 5
V�robce: SoftAd Group 
Vyrobeno: 1994 
Syst�m: 486 
Velikost: 1,41mb 
Hodnocen�: 98% 
Stahuj: Zde 
Extra Bonus
K�dy:  
N�vod:  
Manu�l:  
Informace

IP: 209.237.238.224
Online: 2
Top 10
 Warcraft 2
 Duke Nuke 3D
 Jazz Jackrabbit 2
 Death Rally
 Theme Hospital
 Destruction Derby 2
 Transport Tycoon D.W.
 Civilization 2
 Interactive Girl
 Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
169(26%)
�asto
190(30%)
Z��dka
181(28%)
V�bec ne
96(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard