Hlavn� Menu
 Old Cans
 R�zn�
 F�rum
 
 Ak�n�
 Adventury
 Plo�inovky
 Puzzle
 Logick�
 Z�vodn�
 RPG
 Sex
 Simulatory
 Sportovn�
 Strategie
Hledej...
Shop
 World of Warcraft
 Settlers 5
 The Matrix Online
 Guild Wars
 Brothers In Arms
 Driv3r
Reklama

Rychl� motorky, nezkrotn� trat� a sny o v�t�zstv� na velk� cen� Grand Prix, lehk� �vod na za��tek, tak tet nezb�v� ne� nasednout za ��belsky rychlou motorku. Ne� nasednete na motorku, mus�te si vytvo�it nov� profil hr��e a nastavit po�et kol, kter�ch chcete odjezdit, po t�to adrenalinov� akci si vyberete jednu ze t�� motorek, porad�m �lut� je nejlep��, pro ty co vlastn� �ernob�l� monitor je to posledn� motorka. Pokud jste si vybrali motorku i tra�, nezb�v� ne� od z�vodit prvn� zku�ebn� kolo, ve kter�m se zjisti na jak� startovac� m�sto pat��te. O trat� taky nen� nouze, je jich tu n�co kolem deseti. Potom to �kolu u� za��n�te naostro. Accolade m� sice p�kn� z�vodn� hry, jak po grafick� str�nce, tak i po str�nce hern�, ale co se jedn� fyziky no lep�� poml�et. Nenechte si zkazit chu� chybami ve h�e a vyzkou�ejte si svoje jezdeck� schopnosti.

Autor: 
Grand Prix Cycles
V�robce: Accolade 
Vyrobeno: 1989 
Syst�m: 486 
Velikost: 400kB 
Hodnocen�: 97% 
Stahuj: Zde 
Extra Bonus
K�dy:  
N�vod:  
Manu�l:  
Informace

IP: 209.237.238.224
Online: 2
Top 10
 Warcraft 2
 Duke Nuke 3D
 Jazz Jackrabbit 2
 Death Rally
 Theme Hospital
 Destruction Derby 2
 Transport Tycoon D.W.
 Civilization 2
 Interactive Girl
 Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
169(26%)
�asto
190(30%)
Z��dka
181(28%)
V�bec ne
96(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard