Hlavn� Menu
 Old Cans
 R�zn�
 F�rum
 
 Ak�n�
 Adventury
 Plo�inovky
 Puzzle
 Logick�
 Z�vodn�
 RPG
 Sex
 Simulatory
 Sportovn�
 Strategie
Hledej...
Shop
 World of Warcraft
 Settlers 5
 The Matrix Online
 Guild Wars
 Brothers In Arms
 Driv3r
Reklama

��k� se, �e �lov�k by m�l za sv�j �ivot v�echno vyzkou�et, ale bohu�el kdo z n�s se stane pilotem formule ? Jenom ten nejlep��, ale mi ostatn� si m��eme vyzkou�et jedine�n� kousek od firmy Accolade. U� dlouho jsem ze star�ch her nehral tak dobrou hru, kter� se k re�lnosti p�ibli�uje takovou rychlost�. Hra je anima�n� tak i fyzik�ln� dob�e ud�lan�, u� jenom ty animace zat��ej�c�ch se kol, v�buch�, p�kn� do detailu ud�lan� kokpit ka�d� formule, to v�e dod�v� na efektu hry. McLaren, Ferrari, Williams, Benetton, Tyrrell ��k� v�m to n�co ? Ur�it� �e ano, jsou to nejslavn�j�� zna�ky stroj� formule, ve kter�ch si m��ete v t�to h�e za z�vodit. Auto�i nezapom�li ani na trat�, kter�ch je tu n�co p�es deset. Trat� maj� v sob� zahrnut� i stoupaj�c� a klesaj�c� ter�n, r�zn� animac� jako jsou vyk�ikuj�c� div�ci, fotografov� u trat� a pod.. Tet u� nezb�v� ne� zasednout do kokpitu a zkusit svoje budouc� povol�n�.

Autor: 
Grand Prix Unlimited
V�robce: Accolade 
Vyrobeno: 1992 
Syst�m: 486 
Velikost: 900kB 
Hodnocen�: 98% 
Stahuj: Zde 
Extra Bonus
K�dy:  
N�vod:  
Manu�l:  
Informace

IP: 209.237.238.224
Online: 2
Top 10
 Warcraft 2
 Duke Nuke 3D
 Jazz Jackrabbit 2
 Death Rally
 Theme Hospital
 Destruction Derby 2
 Transport Tycoon D.W.
 Civilization 2
 Interactive Girl
 Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
169(26%)
�asto
190(30%)
Z��dka
181(28%)
V�bec ne
96(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard