Hlavn� Menu
 Old Cans
 R�zn�
 F�rum
 
 Ak�n�
 Adventury
 Plo�inovky
 Puzzle
 Logick�
 Z�vodn�
 RPG
 Sex
 Simulatory
 Sportovn�
 Strategie
Hledej...
Shop
 World of Warcraft
 Settlers 5
 The Matrix Online
 Guild Wars
 Brothers In Arms
 Driv3r
Reklama

Dal�� a posledn� pokra�ov�n� docela �sp�n�ho simul�toru aut. Je zde mnoho vylep�en� a p�id�no v�ce z�vodn�ch trat�, u motoru lze opravovat v�ce v�c� co� m� svoje plus i minus, byli zde p�id�ny dv� z�vodn� trat� Mulholland Driver a Aguedult Racer jsou dost t�k� a riziko �e o svoje auto dojdete je dost vysok�. Na za��tku hry dostanete 1200$ co� je v�ce ne� v minulem d�lu ale auta jsou zase o n�co dra��� ne� jste byli zvykl�. Tv�rci p�idali i p�r aut, nejzaj�mav�j�� je asi Shelbi GT 500 ale bez po��dn�ho obnosu si sn�m jen tak rychle nezahrajete. Tato hra je dob�e ud�lan� a hratelnost taky nen� k zahozen�, nev�m co bych m�l dodat snad jen to �e kdo si j� nest�hne a nevyzkou�� neuv���.

Autor: 
Street Rod 2
V�robce: Logical Design Works 
Vyrobeno: 1991 
Syst�m: 486 
Velikost: 698kB 
Hodnocen�: 98% 
Stahuj: Zde 
Extra Bonus
K�dy:  
N�vod:  
Manu�l:  
Informace

IP: 209.237.238.224
Online: 2
Top 10
 Warcraft 2
 Duke Nuke 3D
 Jazz Jackrabbit 2
 Death Rally
 Theme Hospital
 Destruction Derby 2
 Transport Tycoon D.W.
 Civilization 2
 Interactive Girl
 Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
169(26%)
�asto
190(30%)
Z��dka
181(28%)
V�bec ne
96(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard