Hlavn� Menu
 Old Cans
 R�zn�
 F�rum
 
 Ak�n�
 Adventury
 Plo�inovky
 Puzzle
 Logick�
 Z�vodn�
 RPG
 Sex
 Simulatory
 Sportovn�
 Strategie
Hledej...
Shop
 World of Warcraft
 Settlers 5
 The Matrix Online
 Guild Wars
 Brothers In Arms
 Driv3r
Reklama

Ka�d� by si ur�it� r�d vyzkou�el extr�mn� j�zdu v rychl�ch a ter�nn�ch autech. Stuns nem� ��dny ur�it� �kol k dohr�n�, prost� si vyberete auto tra� na kter�m budete auto zkou�et a u� jedete. V�b�r z aut je velik� od z�vodni�ky po ter�nn�ho vozidla. Hra m� v sobe i editor map ve kter�m si m��ete stav�t r�zn� extremn� trat�. Fyzika aut nen� zrovna dokonal� ale snaha tu byla. Grafika je docela dob�e rozpracovan� a nen� j� co vytknout. Tuto hru bych sp�e doporu�il jenom k odreagovan� proto�e dost rychle omrz�.

Autor: 
Stunts
V�robce: Distinctive Software 
Vyrobeno: 1990 
Syst�m: 486 
Velikost: 1mb 
Hodnocen�: 96% 
Stahuj: Zde 
Extra Bonus
K�dy:  
N�vod:  
Manu�l:  
Informace

IP: 209.237.238.224
Online: 6
Top 10
 Warcraft 2
 Duke Nuke 3D
 Jazz Jackrabbit 2
 Death Rally
 Theme Hospital
 Destruction Derby 2
 Transport Tycoon D.W.
 Civilization 2
 Interactive Girl
 Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
199(27%)
�asto
225(30%)
Z��dka
210(28%)
V�bec ne
111(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard
INVIA.CZ