Hlavn� Menu
 Old Cans
 R�zn�
 F�rum
 
 Ak�n�
 Adventury
 Plo�inovky
 Puzzle
 Logick�
 Z�vodn�
 RPG
 Sex
 Simulatory
 Sportovn�
 Strategie
Hledej...
Shop
 World of Warcraft
 Settlers 5
 The Matrix Online
 Guild Wars
 Brothers In Arms
 Driv3r
Reklama

M�li jste n�kdy chu� jet velkou rychlost� po silnici a ut�kat p�ed spravedlnost� ? Tak tato hra v�m to z mal� ��sti vynahrad�. Va�im �kolem je dojed do c�le v nejlep��m �ase, nen� to tak jednoduch� na sv� cest� m�te hodn� nebezpe�n�ch cest a spoustu policajt�. Ovladatelnost je dost t�k� a d�l trv� ne� si �lov�k �pln� zvykne, grafika nen� z nejlep��ch ale na svou dobu to byla v�c ne� dobr�. Pokud se zrovna nud�te a nem�te do �eho p�chnout tak nev�hejte a stahujte.

Autor: 
Test Drive
V�robce: Accolade 
Vyrobeno: 1987 
Syst�m: 286 
Velikost: 235kB 
Hodnocen�: 93% 
Stahuj: Zde 
Extra Bonus
K�dy: Zde 
N�vod:  
Manu�l:  
Informace

IP: 209.237.238.224
Online: 2
Top 10
 Warcraft 2
 Duke Nuke 3D
 Jazz Jackrabbit 2
 Death Rally
 Theme Hospital
 Destruction Derby 2
 Transport Tycoon D.W.
 Civilization 2
 Interactive Girl
 Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
169(26%)
�asto
190(30%)
Z��dka
181(28%)
V�bec ne
96(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard