Hlavn� Menu
Old Cans
R�zn�
F�rum
Ak�n�
Adventury
Plo�inovky
Puzzle
Logick�
Z�vodn�
RPG
Sex
Simulatory
Sportovn�
Strategie
Hledej...
Shop
World of Warcraft
Settlers 5
The Matrix Online
Guild Wars
Brothers In Arms
Driv3r
Reklama

M�me tady dal�� pokra�ov�n� dobr�ho simul�toru aut kter� nese n�zev Test Drive 2. V Test Drive 2 se nic nezm�nilo teda skoro, byla zde vylep�ena grafika aut a p��rody, nad�le je zde v�ce map a byla vylep�ena inteligence policistu ale ne o moc. Fyzika aut se skoro nezm�nila a� na p�r v�c� jako v�t�� rychlost aut lep�� akcelerace apod. Pokud se v�m l�bil minul� d�l t�to dobr� hry tak nev�hejte a stahujte.

Autor:
Test Drive 2
V�robce: Accolade�
Vyrobeno: 1989�
Syst�m: 386�
Velikost: 772kB�
Hodnocen�: 95%�
Stahuj: Zde�
Extra Bonus
K�dy: Zde
N�vod:
Manu�l:
Informace

IP: 209.237.238.224
Online:�5
Top 10
�Warcraft 2
�Duke Nuke 3D
�Jazz Jackrabbit 2
�Death Rally
�Theme Hospital
�Destruction Derby 2
�Transport Tycoon D.W.
�Civilization 2
�Interactive Girl
�Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
199(27%)
�asto
225(30%)
Z��dka
210(28%)
V�bec ne
111(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard
INVIA.CZ