Hlavn� Menu
 Old Cans
 R�zn�
 F�rum
 
 Ak�n�
 Adventury
 Plo�inovky
 Puzzle
 Logick�
 Z�vodn�
 RPG
 Sex
 Simulatory
 Sportovn�
 Strategie
Hledej...
Shop
 World of Warcraft
 Settlers 5
 The Matrix Online
 Guild Wars
 Brothers In Arms
 Driv3r
Reklama

Tento simul�tor aut je snad z prvn�ch kde m�te takovou volnost. M�te zde n�kolik zaj�mav�ch level� kter� se odehr�v� j� v jin�ch zem�ch, ve h�e m�te na v�b�r ze 3 druh� aut, ka�d� auto m� svoj� vlastn� fyziku, jinak co se t��e fyziky ve h�e tak ta nen� z nejlep��ch. Grafika ve h�e je trochu zvl�tn�, p��roda je takov� um�l� ale jinak auta jsou dob�e rozpracovan�. �kol ve h�e je jedin� dostat se do c�le jako prvn� co� znamen� �e oponenti v�s nesm� dob�hnout. Pr�m�rn� dobr� simul�tor aut kter� si m��ete vyzkou�et.

Autor: 
Test Drive 3
V�robce: Accolade 
Vyrobeno: 1991 
Syst�m: 486 
Velikost: 870kB 
Hodnocen�: 97% 
Stahuj: Zde 
Extra Bonus
K�dy: Zde 
N�vod:  
Manu�l:  
Informace

IP: 209.237.238.224
Online: 2
Top 10
 Warcraft 2
 Duke Nuke 3D
 Jazz Jackrabbit 2
 Death Rally
 Theme Hospital
 Destruction Derby 2
 Transport Tycoon D.W.
 Civilization 2
 Interactive Girl
 Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
169(26%)
�asto
190(30%)
Z��dka
181(28%)
V�bec ne
96(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard