Hlavn� Menu
Old Cans
R�zn�
F�rum
Ak�n�
Adventury
Plo�inovky
Puzzle
Logick�
Z�vodn�
RPG
Sex
Simulatory
Sportovn�
Strategie
Hledej...
Shop
World of Warcraft
Settlers 5
The Matrix Online
Guild Wars
Brothers In Arms
Driv3r
Reklama

Tuto hru by n�kdo rad�ji za�adil do textov�ch her ale proto�e tu ��dn� sekce pro textov� hry nen� tak jsem j� za�adil do erotick�ch her. Jak jsem na za��tku podotkl jedn� se pouze o textovou hru tak�e nad�enci co �ekali n�jakou nahou d�mu maj� pro dne�ek sm�lu. Stanete se playboy kter� mus� z balit co nejv�ce holek a udr�et si je co nejdel�� dobu, za ka�dou sbalenou holku dostanete n�jak� body kter� se v�m s ��taj�. Pro sbalen� holky m�te ve h�e bu� v�bni�ky co� je t�eba topen� se v baz�n� nebo d�l�te ze sebe velk�ho frajera, seznamov�n� funguje tak �e n�jakou holku oslov�te slovy 'nev�te kolik je hodin ?'. Ve h�e mus�te tak� n�jak�m zp�sobem z�skat pen�ze, m�te na v�b�r z leg�ln�ch v�c� nebo ileg�ln�ch, leg�ln� je pouze jedna a to je poctiv� pr�ce a z ileg�ln�ch je to kraden� aut, vykr�d�n� ciz�ch byt� nebo bank. Jako playboy m��ete skon�it pokud v�s chytnou policajti t�eba za kr�de� auta nebo dostanete AIDS a posledn� zp�sob je �e nem�te sex 14 dn� co� je krut�.

Autor:
Playboy
V�robce: Victory Software�
Vyrobeno: 1994�
Syst�m: 286�
Velikost: 150kB�
Hodnocen�: 94%�
Stahuj: Zde�
Extra Bonus
K�dy:
N�vod:
Manu�l:
Informace

IP: 209.237.238.224
Online:�5
Top 10
�Warcraft 2
�Duke Nuke 3D
�Jazz Jackrabbit 2
�Death Rally
�Theme Hospital
�Destruction Derby 2
�Transport Tycoon D.W.
�Civilization 2
�Interactive Girl
�Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
199(27%)
�asto
225(30%)
Z��dka
210(28%)
V�bec ne
111(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard
INVIA.CZ