Hlavn� Menu
Old Cans
R�zn�
F�rum
Ak�n�
Adventury
Plo�inovky
Puzzle
Logick�
Z�vodn�
RPG
Sex
Simulatory
Sportovn�
Strategie
Hledej...
Shop
World of Warcraft
Settlers 5
The Matrix Online
Guild Wars
Brothers In Arms
Driv3r
Reklama

Kdy� u� to nejde na�ivo, mus� se to zkusit alespo� na po��ta�i, od toho to jsou tady tyto erotick� hry. Karetn� hry nebyly nikdy m�j obor, p��li� nudn� a nez�ivn�, ale strip pokr a p�kn� d�vka tak u toho to u� stoj� za to ob�tovat n�jakou tu hodinu. Ne� spust�te hru tak v�s mus�m upozornit, �e pokud neum�te �pan�lsky tak si rychle vemte n�jak� slovn�k. Po obhl�dnut� menu, si mus�te vybrat n�jakou d�vku, s kterou byste hr�li poker, bohu�el m�te na v�ber pouze ze t�� d�vek a pokud jste dob�� v pokru, nem�te do dvou hodin co d�lat. Fotografie d�vek nejsou nijak kvalitn� a jsou ud�lan� tak, aby moc nepohor�ovaly. Jak u� to tak podle pravidel je, mus�te d�vku obrat o v�echny pen�ze, aby si svl�kla n�jak� d�l oble�en�. Hra nen� nijak t�k�, sp� z�le�� na tom jestli pokr um�te a hlavn� jak� m�te �t�st�.

Autor:
Strip Poker De Luxe
V�robce: Digital Dreams Multimedia�
Vyrobeno: 1994�
Syst�m: 486�
Velikost: 1,15mb�
Hodnocen�: 97%�
Stahuj: Zde�
Extra Bonus
K�dy:
N�vod:
Manu�l:
Informace

IP: 209.237.238.224
Online:�5
Top 10
�Warcraft 2
�Duke Nuke 3D
�Jazz Jackrabbit 2
�Death Rally
�Theme Hospital
�Destruction Derby 2
�Transport Tycoon D.W.
�Civilization 2
�Interactive Girl
�Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
199(27%)
�asto
225(30%)
Z��dka
210(28%)
V�bec ne
111(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard
INVIA.CZ