Hlavn� Menu
 Old Cans
 R�zn�
 F�rum
 
 Ak�n�
 Adventury
 Plo�inovky
 Puzzle
 Logick�
 Z�vodn�
 RPG
 Sex
 Simulatory
 Sportovn�
 Strategie
Hledej...
Shop
 World of Warcraft
 Settlers 5
 The Matrix Online
 Guild Wars
 Brothers In Arms
 Driv3r
Reklama

Je m�lo leteck�ch simul�toru z 2. sv�tov� v�lky, kter� se daj� alespo� trochu hr�t, na�t�st� Dynamix nezklamal ani tentokr�t. Podle toho co jsem hr�l se nejedna o hru, kter� se zam��uje na n�jak� historick� mise, jde sp� jenom o po�itek ze hry. Po najet� do hry, se v�m objev� jako�e intro, ve kter�m uvid�te leteck� souboje, jak p�sobiv�. V menu m�te fly single mission kde si vyberete jakoukoli misi, potom m�te carrer menu, kde si vytvo��te kari�ru, v t�to sekci si u� nem��ete moc vyb�rat mise. Ne� si sednete do kokpitu, mus�te si vybrat za jakou stranu budete l�tat, m�te na v�b�r ze t�� stran, N�mci, Angli�any a nakonec Ameri�ani. Ve h�e m��ete l�tat s letadly, jako jsou BF-109, FW-190, B-17, P-51D, Typhoon, Spitfire IX, je jich samoz�ejm� v�c, ale pro za��tek to sta��. Po vybr�n� strany, letadla i mise se octnete na leti�ti, kde odtamtud mus�te let�t na ur�it� m�sto, splnit misi a p�ist�t. Bohu�el hra m� i svoje temn� str�nky a jedna z nejtemn�j��ch je fyzika l�tan� a po�kozen�. Pokud p�ekousnete tyto chyby, pak je Aces over Europe plnohodnotn�m simul�torem.

Autor: 
Aces over Europe
V�robce: Dynamix 
Vyrobeno: 1990 
Syst�m: 486 
Velikost: 3,8mb 
Hodnocen�: 97% 
Stahuj: Zde 
Extra Bonus
K�dy:  
N�vod:  
Manu�l:  
Informace

IP: 209.237.238.224
Online: 2
Top 10
 Warcraft 2
 Duke Nuke 3D
 Jazz Jackrabbit 2
 Death Rally
 Theme Hospital
 Destruction Derby 2
 Transport Tycoon D.W.
 Civilization 2
 Interactive Girl
 Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
169(26%)
�asto
190(30%)
Z��dka
181(28%)
V�bec ne
96(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard