Hlavn� Menu
 Old Cans
 R�zn�
 F�rum
 
 Ak�n�
 Adventury
 Plo�inovky
 Puzzle
 Logick�
 Z�vodn�
 RPG
 Sex
 Simulatory
 Sportovn�
 Strategie
Hledej...
Shop
 World of Warcraft
 Settlers 5
 The Matrix Online
 Guild Wars
 Brothers In Arms
 Driv3r
Reklama

Novalogic je firma, kter� se zab�v� vojenskou t�matikou a to se velmi pozitivn� projevilo i na jejich hr�ch. Commanch je prototyp vrtuln�ku, kter� je naz�van� jako neviditeln�, st�ely na vad�n� tepl�m a radary ho nenajdou, jen by m� zaj�malo jestli to plat� i na Tamaru. Po spu�t�n� hry se v�m objev� p�kn� intro bojov�ho vrtuln�ku commanch, kter� b�hem okam�iku zni�� dva nep��telsk� vrtuln�ky. Asi to nikoho nep�ekvap� �e ve h�e m��ete l�tat pouze s jedn�m vrtuln�kem. Jedin� �kol co poka�d� dostanete je zni�it n�jakou budovu nebo vrtuln�ky a p�e��t celou akci. M��ete s vybrat z tr�ninkov�ch mis� kde se v�m objev� p�r vrtuln�ku, kter� po v�s skoro nest��l� a nebo ostrou misi ve ,kter� je o pozn�n� t잚� hratelnost. V�bava vrtuln�ku je skromn� jeden kan�n osm ��zen�ch st�el a dvacet �ty�i oby�ejn�ch raket. Ovladatelnost vrtuln�ku je nejlep�� s joystickem, d� se to sice hr�t i na kl�vesnici ale nen� to ono. Krajina ter�nu je impozantn�, tady jde vid�t �e Novalogic se v�dy sna�ila ud�lat co nejv�rohodn�j�� krajinu, kter� nekon��. Hra m� i p�r grafick�ch chyb i kdy� nedalo by se ��ct �e se jedn� zrovna chyby, ale sp� nedokonalost� jako je vrtuln�k z venkovn�ho pohledu, kter� vypad� jako n�jak� �patn� textura a v�bec nespl�v� s prost�ed�m. Nadpr�m�rn� hra, kter� p�ekonala sama sebe.

Autor: 
Commanche
V�robce: Novalogic, Inc. 
Vyrobeno: 1992 
Syst�m: 486 
Velikost: 7mb 
Hodnocen�: 99% 
Stahuj: Zde 
Extra Bonus
K�dy:  
N�vod:  
Manu�l:  
Informace

IP: 209.237.238.224
Online: 2
Top 10
 Warcraft 2
 Duke Nuke 3D
 Jazz Jackrabbit 2
 Death Rally
 Theme Hospital
 Destruction Derby 2
 Transport Tycoon D.W.
 Civilization 2
 Interactive Girl
 Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
169(26%)
�asto
190(30%)
Z��dka
181(28%)
V�bec ne
96(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard