Hlavn� Menu
Old Cans
R�zn�
F�rum
Ak�n�
Adventury
Plo�inovky
Puzzle
Logick�
Z�vodn�
RPG
Sex
Simulatory
Sportovn�
Strategie
Hledej...
Shop
World of Warcraft
Settlers 5
The Matrix Online
Guild Wars
Brothers In Arms
Driv3r
Reklama

Firma Rockstar Games se rozhodla k uvoln�n� prvn�ho d�lu s�rie GTA zdarma v�em hr���m. (jednou se snad do�k�me i GTA 2, nebo �e by hned i trojky?). N�kdo se u� narodil pro pr�ci zlo�ince. Nem�te kde bydlet, nem�te ��dnou pr�ci, tak pro� se nevydat tou �patnou cestou? Objev�te se uprost�ed m�sta a va��m �kolem je naj�t telefony, ve kter�ch dostanete �kol, kter� v ka�d�m p��pade mus�te splnit, ani� by v�s chytili policajti. �koly jsou r�zn�, od zast�elen� nevyhovuj�c�ho �lov�ka a� po zni�en� policejn� stanice. Trochu v�m pom��ou n�kter� zn�m� zbran� jako pistole, Uzi, brokovnice, plamenomet nebo raketomet. Auto�i se pokou�ely vytvo�it re�ln� m�sto s ka�dodenn�m �ivotem, od posp�chaj�c�ch chodc� a� po dopravn� nehody na silnici (oboj� v�t�inou va��m p�i�in�n�m). K tomuto stylu hry by se sp� hodilo no�n� m�sto, jen�e tady je po��d jen den. Ovl�d�n� postavy je nevychytan�, chyb� zde uh�b�n� do stran nebo pomal� ch�ze, ale zase nav�c m��ete sk�kat a podl�zat auta. D�ky n�kter�m fanou�k�m vznikly modifikace jako jezd�n� na skateboardu nebo v kladivu. Bohu�el jsou neofici�ln� a jejich �patn� nainstalovan� v�m po�kod� hru. N�kter� modifikace obsahuji i jin� mapy, nap�. se sn�hem. I p�es to, �e GTA je star� hra, po��d neztratila svoj� �est a podle m�ho se na takov� hry nezapom�n�.

Autor:
Grand Theft Auto
V�robce: DMA Design�
Vyrobeno: 1997�
Syst�m: Pentium�
Velikost: 30,7mb�
Hodnocen�: 99%�
Stahuj: Zde�
Extra Bonus
K�dy: Zde
N�vod:
Manu�l:
Informace

IP: 209.237.238.224
Online:�9
Top 10
�Warcraft 2
�Duke Nuke 3D
�Jazz Jackrabbit 2
�Death Rally
�Theme Hospital
�Destruction Derby 2
�Transport Tycoon D.W.
�Civilization 2
�Interactive Girl
�Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
199(27%)
�asto
225(30%)
Z��dka
210(28%)
V�bec ne
111(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard
INVIA.CZ