Hlavn� Menu
Old Cans
R�zn�
F�rum
Ak�n�
Adventury
Plo�inovky
Puzzle
Logick�
Z�vodn�
RPG
Sex
Simulatory
Sportovn�
Strategie
Hledej...
Shop
World of Warcraft
Settlers 5
The Matrix Online
Guild Wars
Brothers In Arms
Driv3r
Reklama

Kdo by neznal slavnou misi Overlord neboli vylod�n� v Normandii, v t�to h�e se v�ijete do postavy pilota kter� mus� plnit r�zn� mise aby se pozd�j�� vylod�n� v Normandii poda�ilo. Grafika je docela dobr� na to �e hra vy�la v roku 1995 ale fyzika letadel mohla b�t lep�� proto�e jednou rukou m��ete ovl�dat letadlo a druhou se ��ourat n�kde kde m�te zrovna pot�ebu. Ni�en� letadel nen� zrovna dobr� bu� v�m upadne k��dlo nebo se za v�mi objev� �ern� d�m a vy let�te st�emhlav dol� co� nen� zrovna re�ln�. Inteligence nep��tel se n�komu m��e zd�t lehk� ale kdy� je nep��telsk�ch letadel v�c nebo si v�s n�jak� zam��� m��ete se t�it na rychlou j�zdu na zem. L�tat m��ete se slavn�mi letadly nap��klad Mustang P-51B, Typhoon IB, Spitfire IX. Krajina je docela re�ln� a velk� tak�e se na n� dostate�n� vy��d�te. Tento vynikaj�c� simul�tor letadel doporu�uji je dost dobr� a kvalitn� ud�lan�.

Autor:
Operation Overlord
V�robce: Rowan�
Vyrobeno: 1994�
Syst�m: 486�
Velikost: 12mb�
Hodnocen�: 98%�
Stahuj: Zde�
Extra Bonus
K�dy:
N�vod:
Manu�l:
Informace

IP: 209.237.238.224
Online:�5
Top 10
�Warcraft 2
�Duke Nuke 3D
�Jazz Jackrabbit 2
�Death Rally
�Theme Hospital
�Destruction Derby 2
�Transport Tycoon D.W.
�Civilization 2
�Interactive Girl
�Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
199(27%)
�asto
225(30%)
Z��dka
210(28%)
V�bec ne
111(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard
INVIA.CZ